Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Việc xây dựng kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2021-2022 nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong việc tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động trọng tâm của ngành GD&ĐT Thủ đô để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
2.345 máy tính và thiết bị ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” Thiết thực chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do dịch Covid-19 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo kế hoạch phối hợp công tác năm học 2021-2022, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ chỉ đạo hệ thống ngành GD&ĐT, hệ thống Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt 4 nội dung phối hợp trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn Ngành. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); quán triệt, phổ biến, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và các chương trình công tác Công đoàn trong CBGVNV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao "Túi An sinh Công đoàn" cho CBGVNV tại Trường Mẫu giáo Mầm non B (quận Hoàn Kiếm) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”; “Vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6”; xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Hai bên phối hợp chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch bằng những giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho CBGVNV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện GD&ĐT; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; tăng cường triển khai các hoạt động chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm về đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy...

Thứ hai, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBGVNV. Ở nội dung này, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với CBGVNV; đảm bảo thực hiện chế độ nâng lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho CBGVNV; quan tâm chăm lo đời sống đến CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, diện gia đình chính sách, gia đình giáo viên có chồng công tác tại biển đảo, con giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ đột xuất các trường hợp CBGVNV bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và đặc biệt là bị ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022
Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội rất quan tâm đến những CBGVNV trong Ngành đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ ba, phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Một trong những phần việc sẽ được triển khai là phối hợp chỉ đạo Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông, nêu gương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng giáo dục trong tình hình mới” để từng bước xây dựng “Trường học hạnh phúc” và kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cuối cùng là phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quyền và Công đoàn vững mạnh. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đầu năm học; tổ chức các lớp tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bộ quy tắc ứng xử và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn, Thanh tra nhân dân các đơn vị; phối hợp tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, các kỳ thi quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, thi nghề, công tác thi đua khen thưởng...

Đặc biệt, Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội và Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật; giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBGVNV theo đúng luật định…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

24 giờ qua, các chốt phòng dịch kiểm soát hơn 17 nghìn lượt phương tiện ra vào thành phố

24 giờ qua, các chốt phòng dịch kiểm soát hơn 17 nghìn lượt phương tiện ra vào thành phố

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 12h ngày 24/9 đến 12h ...
Tổng LĐLĐ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và ...
Công đoàn phường Cầu Diễn: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đoàn viên

Công đoàn phường Cầu Diễn: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, việc đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn để phù hợp với tình hình thực tế là điều ...
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tích cực đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tích cực đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở ...
Phát huy hiệu quả của công nghệ trong phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phát huy hiệu quả của công nghệ trong phòng, chống dịch tại Hà Nội

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc sử dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động trong cộng ...
Ngày 25/9: Có 9.706 ca mắc Covid-19 và 10.590 bệnh nhân được điều trị khỏi

Ngày 25/9: Có 9.706 ca mắc Covid-19 và 10.590 bệnh nhân được điều trị khỏi

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.706 ca mắc Covid-19 tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và ...
Phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ  XI năm 2021

Phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI năm 2021 với chủ đề ...

Tin khác

Tổng LĐLĐ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và công tác công đoàn cho giảng viên kiêm chức công đoàn.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, nhất là thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
Nỗ lực hỗ trợ người lao động ngành du lịch Thủ đô vượt khó

Nỗ lực hỗ trợ người lao động ngành du lịch Thủ đô vượt khó

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, trong đó có ngành Du lịch. Thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tập trung thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo đời sống an sinh, hỗ trợ người lao động để chia sẻ khó khăn, vượt qua dịch bệnh.
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm.
Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

(LĐTĐ) Một trong những mục tiêu quan trọng, sống còn để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” hiệu quả là tổ chức Công đoàn Việt Nam phải đẩy nhanh, phủ kín việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các đơn vị, doanh nghiệp...
Giữa khó khăn của dịch bệnh vẫn luôn được ấm lòng

Giữa khó khăn của dịch bệnh vẫn luôn được ấm lòng

(LĐTĐ) Trực tiếp tới doanh nghiệp, khu nhà trọ, nơi công nhân thực hiện cách ly, phong tỏa để hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ bữa ăn cho công nhân…sự quan tâm kịp thời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã giúp san sẻ khó khăn, làm ấm lòng đoàn viên, người lao động giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trao tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập inernet tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập inernet tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chiều 22/9, tại Trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập internet trị giá 100 tỷ đồng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động