M
23/04/2020 06:50

Tăng cường liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa

(LĐTĐ) Nhằm phát huy thế mạnh, quảng bá, kết nối cung- cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của các địa phương, hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020.

tang cuong lien ket vung va ho tro quang ba ket noi cung cau hang hoa Sản xuất rau an toàn: Làm sao để người dân cùng thụ hưởng?
tang cuong lien ket vung va ho tro quang ba ket noi cung cau hang hoa Chợ, siêu thị hoạt động bình thường, hàng hóa dồi dào
tang cuong lien ket vung va ho tro quang ba ket noi cung cau hang hoa Doanh nghiệp phối hợp cung ứng hàng hóa phòng, chống dịch

Thông qua hoạt động này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác nắm bắt tình hình cung - cầu thị trường để chủ động, linh hoạt tổ chức sản xuất, kinh doanh hướng đến ổn định sản lượng, đảm bảo cân đối tiêu thụ, giảm tình trạng dư/thiếu cung/cầu, hiệu quả.

Hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa được sản xuất đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối để biết đến, ưu tiên lựa chọn, kết nối, tiêu thụ, từng bước chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường nội địa, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa lợi thế sang thị trường nước ngoài thông qua một số kênh phân phối (Central Group, Aeon, Lotte…).

tang cuong lien ket vung va ho tro quang ba ket noi cung cau hang hoa
Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tham gia tìm hiểu nguồn cung nông sản, nghiên cứu đầu tư, phát triển các cơ sở thu mua, chế biến tại các địa phương trong cả nước. Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội với các địa phương, kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối của thành phố Hà Nội với nhau.

Hoạt động này cũng góp phần hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác, tiêu thụ sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp. Chủ động tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung - cầu của thị trường Hà Nội trong các dịp lễ, tết, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, công tác bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Để triển khai hiệu quả hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung- cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung: Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế; Tổ chức tuần lễ trái cây, hàng nông sản; Hội chợ, triển lãm ngành Công Thương; các hội nghị giao thương với một số tỉnh, thành phố và các nội dung hỗ trợ, kết nối tiêu thụ hàng hóa các địa phương năm 2020…

Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức các hình thức kết nối cung- cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường; tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn nhằm dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm; Thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin, dự báo về tình hình cung- cầu, giá cả hàng hóa một số nhóm hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố, cung cấp bằng hình thức phù hợp tới các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường…

UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm cung cấp số liệu tình hình sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố liên quan (nếu có) gửi Sở Công Thương để tổng hợp, cân đối hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

tang cuong lien ket vung va ho tro quang ba ket noi cung cau hang hoa
UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh chủ động nghiên cứu, tham gia các nội dung chương trình liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố

Phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức tốt các nội dung hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung- cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020; đồng thời, đưa các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm của thành phố Hà Nội…

UBND Thành phố Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các chương trình xúc tiến hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2020; hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động giao thương, tuần lễ hàng nông sản tại Hà Nội. Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối giao thương, hội chợ của Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước và tại hệ thống phân phối nước ngoài; Phối hợp tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn để dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

Đối với các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh; làng nghề, đại diện làng nghề, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị chủ động nghiên cứu, tham gia các nội dung chương trình được thông báo; Chuẩn bị đầy đủ các nội dung làm việc, sản phẩm, hình ảnh của đơn vị bằng hình thức phù hợp (tờ rơi, catalog…); các yêu cầu về thủ tục giấy tờ, chất lượng sản phẩm có nhu cầu kết nối để giới thiệu, hướng dẫn kết nối tại các hội nghị giao thương, tuần lễ hàng nông sản và các hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu khác được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Các đơn vị phân phối, chế biến, xuất khẩu chủ động thực hiện việc kết nối cung- cầu sản phẩm hàng hóa bằng các hình thức phù hợp (cử đại diện tham gia Đoàn công tác, xuống trực tiếp các đơn vị sản xuất để hướng dẫn thực hiện…). Đồng thời hướng dẫn các đơn vị, hợp tác xã sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu thụ tại các kênh phân phối tại thị trường nước ngoài.

Mai Quý

Nguồn :