M
25/06/2020 22:35

Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân là bài học quý từ thực tiễn

(LĐTĐ) Chiều 25/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội
Nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đây cũng được coi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

5126 25 6 gop y vyn kiyn
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

13 ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhận định Dự thảo được chuẩn bị công phu, đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. Nội dung báo cáo nêu lên được những thành tựu nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI và dự báo tình hình, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố khóa XVII. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để góp ý vào từng vấn đề cụ thể như bố cục, chủ đề Đại hội, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 3 khâu đột phá…

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lê Văn Hoạt nhấn mạnh, trong phần bài học kinh nghiệm cần phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại và thực hiện công khai minh bạch. Trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo cần tăng cường đối thoại với nhân dân. Không hình thức và không đùn đẩy, né tránh. Mọi trường hợp dân nghi ngờ, không tin Đảng, không tin chính quyền, hay có đơn thư khiếu nại, tố cáo đều chỉ có thể do nguyên nhân Đảng và chính quyền làm sai hoặc Đảng và chính quyền làm đúng nhưng không tuyên truyền, không nói cho dân biết, không giải thích để dân hiểu. Vì vậy, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân cũng là bài học quý rút ra từ thực tiễn…

5218 25 6 gop y kiyn vyn kiyn
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Phạm Ngọc Thảo phát biểu tại Hội nghị

Quan tâm và đề cập đến lĩnh vực văn hóa trong báo cáo chính trị, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội đặt vấn đề và tán thành với nhận định “Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vị thế của Thủ đô” và đề nghị cần thảo luận sâu sắc để có nhận thức đúng đắn trong toàn Đảng bộ, thấm sâu vào các cấp ủy Đảng để biến nó thành hành động mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới…

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Ngọc Thảo đánh giá cao 3 khâu đột phá đã xác định trong Dự thảo Báo cáo và đề xuất thêm 1 khâu đột phá nữa về môi trường và tài nguyên để thành 4 khâu hoàn chỉnh và đầy đủ. Khâu đột phá thứ tư tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong lĩnh vực cải thiện môi trường sinh thái, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, đảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân… Đây là vấn đề rất cấp bách của toàn xã hội nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng.

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và tình cảm với Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu và tổng hợp tất cả ý kiến của các đại biểu để gửi đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã triển khai lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tại đơn vị mình theo Kế hoạch, qua đó, tuyên truyền kết quả, thành tựu Thành phố đạt được trong 5 năm qua tới các tầng lớp nhân dân.

B.D

Nguồn :