Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

(LĐTĐ) Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31 Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường Phụ nữ Thạch Thất chung tay bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã dành được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế - xã hội là nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, tác động sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, khó quản lý, ngày càng có nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều suy giảm; đa dạng sinh học và chất lượng rừng suy thoái, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường đất và các loại chất thải ngày càng gia tăng. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, tác động đến an ninh sinh thái, trở thành nguy cơ cản trở đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu (Ảnh: Minh Phương)

Tình trạng ô nhiễm nước mặt các lưu vực sông ở nước ta, đó là sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải, sông Cầu, Vu Gia - Thu Bồn, Đồng Nai - Sài Gòn... diễn biến theo chiều hướng xấu. Trong đó, chất lượng nước thải đô thị ngày càng lớn và chưa được xử lý triệt để, nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong các khu đô thị; cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý chất thải chưa được coi trọng và đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, nhiều dòng sông không còn khả năng tự làm sạch, nguồn nước mặt đã hết khả năng tiếp nhận chất thải và trở thành nơi tiêu thoát, chứa nước thải, rác thải.

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi đang là vấn đề cảnh báo ở nước ta, tác động tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đối với khu vực trung tâm, đô thị. Nồng độ bụi ở đô thị vượt quá chỉ tiêu cho phép, trong đó thường cảnh báo nồng độ khí thải CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 đến 2,5 lần. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư đang là thách thức lớn đối với các thành phố.

Bên cạnh đó, ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đang là vấn đề đáng lo ngại. Chất thải rắn có tính cấp bách và cần có giải pháp, ưu tiên xử lý hiện nay. Nhiều thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, rác thải nhựa phát sinh hàng năm. Đa số chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn, việc thu gom còn nhiều hạn chế. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có hơn 5.400 làng nghề (riêng Hà Nội co 1.350 làng nghề) trong đó 95% cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường và 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ô nhiễm trên biển cũng diễn biến ngày càng phức tạp, chưa có biện pháp xử lý triệt để, nhất là rác thải nhựa, nạo vét nhấn chìm vật liệu, phế liệu; ô nhiễm dầu từ các hoạt động khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển; sự cố tràn dầu trên biển đã ảnh hưởng lớn đến các vùng ven biển ở nước ta, nhất là các chất có nguồn gốc từ đất liền thải ra, đã và đang gây ảnh hưởng tới chất lượng nước biển ven bờ...

Ngoài ra, ô nhiễm môi trường đất và thoái hóa đất do dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học, các loại chất thải khác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống; hệ sinh thái tự nhiên có xu hướng giảm, bị chia cắt và thu hẹp về diện tích, chất lượng giảm dẫn đến xu hướng mất cân bằng sinh thái, giảm chức năng phòng hộ, mất nguồn cung cấp nước ngầm...

Nỗ lực bảo vệ môi trường sống

Trên thực tế, trong những qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quan tâm, chú trọng. Bộ máy quản lý nhà nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi tường đã được kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Năng lực thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng ngày càng được nâng cao. Theo đó, các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường đồng bộ, thống nhất, thường xuyên tổng kết, đánh giá để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước cũng như xu thế bảo vệ môi trường của quốc tế như: bổ sung, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2005, 2014, 2020... cùng với 1 số nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tham gia ký các văn bản pháp lý quốc tế...

Việc kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường ngày càng chặt chẽ, bảo đảm quy trình, chất lượng, hiệu quả. Các địa phương đã phối hợp, thực hiện cam kết đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông; tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mô hình phát triển kinh tế xanh; phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xác định khoa học, công nghệ mới là nhân tố đột phá, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư, phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ mới như: công nghệ ít chất thải; công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải; công nghệ carbon thấp…

Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo vào phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động để cảnh báo sớm sự cố môi trường; đồng thời khuyến khích các vùng, khu vực, địa phương ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến về nâng cao năng lực quản lý môi trường, dự báo sớm ô nhiễm môi trường để kịp thời có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ngoài ra, trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường rất coi trọng hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường nước ta như: Huy động nguồn vốn; tăng cường năng lực khoa học công nghệ; tiếp cận được phương pháp luận hiện đại; tiếp thu kinh nghiệm của các nước vào công tác quản lý môi trường…

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, theo các chuyên gia, nhà khoa học, Việt Nam cần có thay đổi trong cách tiếp cận về kinh tế tuần hoàn. Cụ thể như: xây dựng khung pháp lý, chính sách, quy định về kinh tế tuần hoàn theo hương tiếp cận từ khu vực kinh tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó quy định cụ thể về các mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện của các đơn vị; chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn nên lựa chọn thí điểm một số ngành, lĩnh vực đầu tư để làm tiền đề mở rộng sau; xây dựng diễn đàn chung, website của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương để kết nối cộng đồng xã hội tham gia, chia sẻ kinh nghiệm thành công; khích lệ, cổ vũ ý thức bảo vệ môi trường…

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ  của người lao động và người sử dụng lao động

Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai ...
Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), gần 300 đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chế độ, chính sách ...
Cùng VietinBank trải nghiệm những khoảnh khắc vô giá trong sự kiện “Đẳng cấp hội tụ”

Cùng VietinBank trải nghiệm những khoảnh khắc vô giá trong sự kiện “Đẳng cấp hội tụ”

(LĐTĐ) Ngắm hoàng hôn trên du thuyền, VietinBank Premium Banking mang tới cho Khách hàng ưu tiên (KHƯT) những khoảnh khắc vô giá và đẳng cấp
Phổ biến chính sách và chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 cho người lao động huyện Đông Anh

Phổ biến chính sách và chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 cho người lao động huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với với chủ đề: ...
Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng trong ngày đầu ra quân

Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng trong ngày đầu ra quân

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), các vận động viên của 10 quốc gia Đông Nam Á đã tham gia khởi tranh thi đấu Taekwondo trong ...
Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, võ sĩ Taekwondo Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) với bài thi quyền cá nhân ...
Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(LĐTĐ) Mới đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho vận động viên Vũ Thành An - vận động ...

Tin khác

Quảng Bình: Hàng chục người dân chặn xe vào công trình nhiệt điện Quảng Trạch 1

Quảng Bình: Hàng chục người dân chặn xe vào công trình nhiệt điện Quảng Trạch 1

(LĐTĐ) Thông tin từ UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người dân ở thôn Vịnh Sơn dùng đá chặn đường xe chở vật liệu thi công Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, nguyên nhân là vì chưa nhận được đền bù thỏa đáng và xe chạy gây ô nhiễm môi trường.
TP.HCM di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

TP.HCM di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) vừa chỉ đạo các quận huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương di dời bố trí dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đợt không khí lạnh giữa tháng 5 ở miền Bắc tuy không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng có thể gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ sau đó lan rộng đến miền Trung, gió giật mạnh trên biển.
Thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế biển bền vững

Thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế biển bền vững

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ công bố Báo cáo “Kinh tế biển xanh - Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển trong khuôn khổ "Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và Thích ứng với biến đổi khí hậu”.
TP.HCM đàm phán dừng thuê siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

TP.HCM đàm phán dừng thuê siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) thống nhất dừng thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi tuyến đường này đã được nâng cấp, không còn ngập hơn 1 năm qua.
Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ

Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ

(LĐTĐ) Những năm qua, cùng với chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhất là trong mỗi gia đình.
Xuất hiện đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa mùa hè

Xuất hiện đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa mùa hè

(LĐTĐ) Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đợt không khí lạnh sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/5, có thể gây gió mạnh trên Vịnh Bắc bộ lên tới cấp 6, giật cấp 7 - 8. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ C, khu vực đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) được dự báo thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Quảng Bình: Xem xét hai điểm du lịch hoạt động 'chui' giữa rừng phòng hộ

Quảng Bình: Xem xét hai điểm du lịch hoạt động 'chui' giữa rừng phòng hộ

(LĐTĐ) Ngày 5/5, UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn có hai điểm du lịch hoạt động chui, hiện ngành chức năng đã lập tổ công tác kiểm tra thực địa.
Giữ những “lá phổi xanh” cho Thủ đô

Giữ những “lá phổi xanh” cho Thủ đô

(LĐTĐ) Trong suốt chiều dài lịch sử, ao, hồ luôn có vai trò vô cùng quan trọng với cuộc sống của người dân Thủ đô. Những “lá phổi xanh” không chỉ có tác dụng điều hòa không khí, chống ngập úng, tạo cảnh quan đô thị mà còn trở thành điểm đến ưa thích của người dân. Thế nhưng, nhiều năm qua, không ít ao, hồ trên địa bàn Thành phố đã và đang bị san lấp, lấn chiếm…
Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

(LĐTĐ) Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động