Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

(LĐTĐ) Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31 Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường Phụ nữ Thạch Thất chung tay bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã dành được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế - xã hội là nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, tác động sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, khó quản lý, ngày càng có nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều suy giảm; đa dạng sinh học và chất lượng rừng suy thoái, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường đất và các loại chất thải ngày càng gia tăng. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, tác động đến an ninh sinh thái, trở thành nguy cơ cản trở đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu (Ảnh: Minh Phương)

Tình trạng ô nhiễm nước mặt các lưu vực sông ở nước ta, đó là sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải, sông Cầu, Vu Gia - Thu Bồn, Đồng Nai - Sài Gòn... diễn biến theo chiều hướng xấu. Trong đó, chất lượng nước thải đô thị ngày càng lớn và chưa được xử lý triệt để, nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong các khu đô thị; cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý chất thải chưa được coi trọng và đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, nhiều dòng sông không còn khả năng tự làm sạch, nguồn nước mặt đã hết khả năng tiếp nhận chất thải và trở thành nơi tiêu thoát, chứa nước thải, rác thải.

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi đang là vấn đề cảnh báo ở nước ta, tác động tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đối với khu vực trung tâm, đô thị. Nồng độ bụi ở đô thị vượt quá chỉ tiêu cho phép, trong đó thường cảnh báo nồng độ khí thải CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 đến 2,5 lần. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư đang là thách thức lớn đối với các thành phố.

Bên cạnh đó, ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đang là vấn đề đáng lo ngại. Chất thải rắn có tính cấp bách và cần có giải pháp, ưu tiên xử lý hiện nay. Nhiều thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, rác thải nhựa phát sinh hàng năm. Đa số chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn, việc thu gom còn nhiều hạn chế. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có hơn 5.400 làng nghề (riêng Hà Nội co 1.350 làng nghề) trong đó 95% cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường và 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ô nhiễm trên biển cũng diễn biến ngày càng phức tạp, chưa có biện pháp xử lý triệt để, nhất là rác thải nhựa, nạo vét nhấn chìm vật liệu, phế liệu; ô nhiễm dầu từ các hoạt động khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển; sự cố tràn dầu trên biển đã ảnh hưởng lớn đến các vùng ven biển ở nước ta, nhất là các chất có nguồn gốc từ đất liền thải ra, đã và đang gây ảnh hưởng tới chất lượng nước biển ven bờ...

Ngoài ra, ô nhiễm môi trường đất và thoái hóa đất do dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học, các loại chất thải khác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống; hệ sinh thái tự nhiên có xu hướng giảm, bị chia cắt và thu hẹp về diện tích, chất lượng giảm dẫn đến xu hướng mất cân bằng sinh thái, giảm chức năng phòng hộ, mất nguồn cung cấp nước ngầm...

Nỗ lực bảo vệ môi trường sống

Trên thực tế, trong những qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quan tâm, chú trọng. Bộ máy quản lý nhà nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi tường đã được kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Năng lực thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng ngày càng được nâng cao. Theo đó, các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường đồng bộ, thống nhất, thường xuyên tổng kết, đánh giá để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước cũng như xu thế bảo vệ môi trường của quốc tế như: bổ sung, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2005, 2014, 2020... cùng với 1 số nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tham gia ký các văn bản pháp lý quốc tế...

Việc kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường ngày càng chặt chẽ, bảo đảm quy trình, chất lượng, hiệu quả. Các địa phương đã phối hợp, thực hiện cam kết đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông; tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mô hình phát triển kinh tế xanh; phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xác định khoa học, công nghệ mới là nhân tố đột phá, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư, phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ mới như: công nghệ ít chất thải; công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải; công nghệ carbon thấp…

Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo vào phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động để cảnh báo sớm sự cố môi trường; đồng thời khuyến khích các vùng, khu vực, địa phương ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến về nâng cao năng lực quản lý môi trường, dự báo sớm ô nhiễm môi trường để kịp thời có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ngoài ra, trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường rất coi trọng hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường nước ta như: Huy động nguồn vốn; tăng cường năng lực khoa học công nghệ; tiếp cận được phương pháp luận hiện đại; tiếp thu kinh nghiệm của các nước vào công tác quản lý môi trường…

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, theo các chuyên gia, nhà khoa học, Việt Nam cần có thay đổi trong cách tiếp cận về kinh tế tuần hoàn. Cụ thể như: xây dựng khung pháp lý, chính sách, quy định về kinh tế tuần hoàn theo hương tiếp cận từ khu vực kinh tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó quy định cụ thể về các mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện của các đơn vị; chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn nên lựa chọn thí điểm một số ngành, lĩnh vực đầu tư để làm tiền đề mở rộng sau; xây dựng diễn đàn chung, website của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương để kết nối cộng đồng xã hội tham gia, chia sẻ kinh nghiệm thành công; khích lệ, cổ vũ ý thức bảo vệ môi trường…

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 27/2, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2023 - 2024.
Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi).
Hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ qua địa bàn TP.HCM

Hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ qua địa bàn TP.HCM

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đầu tư hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ huyết mạch qua địa bàn nhằm giải quyết bài toán về giao thông kết nối liên vùng theo quy hoạch được duyệt.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

LĐLĐ huyện Thanh Trì chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nhằm bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đến thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn huyện.
Báo Nhân Dân cuối tuần đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Nhân Dân cuối tuần đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Ngày 27/2, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu (12/2/1989 - 12/2/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi)

Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 có 11 nội dung quan trọng. Trong đó, Chính phủ thảo luận về đề nghị xây dựng Luật Hàm, Luật Hàng không (sửa đổi), Luật Đường sắt (sửa đổi), Luật Công nghiệp công nghệ số.
Nỗ lực xây dựng Công đoàn quận Bắc Từ Liêm ngày càng vững mạnh

Nỗ lực xây dựng Công đoàn quận Bắc Từ Liêm ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn xác định xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Qua đó, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tin khác

Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa nhỏ, trời rét

Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa nhỏ, trời rét

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 27/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, trời rét...
Nhiều khả năng Bắc Bộ xuất hiện đợt rét đậm diện rộng đầu tháng 3

Nhiều khả năng Bắc Bộ xuất hiện đợt rét đậm diện rộng đầu tháng 3

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3 Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.
Thời tiết Hà Nội ngày 26/2: Đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Thời tiết Hà Nội ngày 26/2: Đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 26/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét.
Thời tiết ngày 25/2: Hà Nội tiếp tục mưa, trời rét

Thời tiết ngày 25/2: Hà Nội tiếp tục mưa, trời rét

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời rét.
Thời tiết ngày 24/2: Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ và trời rét

Thời tiết ngày 24/2: Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ và trời rét

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.
Hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm TP.HCM kiểm định khí xả

Hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm TP.HCM kiểm định khí xả

(LĐTĐ) Thay vì đưa các thiết bị phân tích khí xả, thiết bị đo độ ồn gửi ra thành phố Hà Nội kiểm định, tới đây các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ có đơn vị kiểm định ngay tại Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 23/2: Mưa nhỏ rải rác, trời chuyển lạnh

Thời tiết Hà Nội ngày 23/2: Mưa nhỏ rải rác, trời chuyển lạnh

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 23/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trời chuyển lạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/2: Sáng sớm sương mù kèm mưa nhỏ, trưa trời hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 22/2: Sáng sớm sương mù kèm mưa nhỏ, trưa trời hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 22/2, khu vực Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng…
Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ

Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ

(LĐTĐ) Khoảng chiều tối và đêm mai (22/2), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Thời tiết ngày 21/2: Miền Bắc vẫn mưa phùn và sương mù

Thời tiết ngày 21/2: Miền Bắc vẫn mưa phùn và sương mù

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết đất liền ngày 21/2, khu vực miền Bắc nhiều mây, mưa phùn và sương mủ rải rác…
Xem thêm
Phiên bản di động