M
03/06/2021 21:00

Sơn Tây tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 3/6, tại trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây trao hỗ trợ cho công nhân lao động Các trường hợp dương tính mới của Hà Nội đều đã được cách ly từ trước Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch

Thành viên tham gia tập huấn bao gồm: Cán bộ phòng Y tế, Trung tâm y tế thị xã; Bệnh viện đa khoa Sơn Tây; Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ; phường Sơn Lộc và Xuân Khanh…

Sơn Tây tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19
Hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ, trang bị y tế. Ảnh: Hoàng Phương

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo, cán bộ Trung tâm y tế thị xã phổ biến các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-Cov-2 trong khu vực cách ly y tế tập trung; nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung; cách bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định của Bộ Y tế;

Quy trình tiếp nhận, theo dõi giám sát y tế, bảo đảm sức khỏe đối với công dân cách ly; quy trình xử lý khi phát hiện có ca dương tính với SARS-Cov-2, ca nghi ngờ và ca cấp cứu trong khu vực cách ly; phương pháp tiếp nhận, cách ly y tế tập trung trước khi vận hành, tiếp nhận công dân cách ly; hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ, trang bị y tế.

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, thứ tự hành động, tổ chức tiếp nhận và quản lý cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân tại cơ sở cách ly y tế tập trung đạt hiệu quả cao, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sơn Tây tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19
Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây kiểm tra thực tế tại khu cách ly. Ảnh: Hoàng Phương

Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, quản lý khu cách ly tiếp tục nghiên cứu, tổ chức luyện tập và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để khi Thành phố giao nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận 700 công dân F1 về cách ly tại trường Đại học Lao động Xã hội và Đại học Ngân hàng (Cơ sở Sơn Tây).

Nhân dịp này, ông Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã kiểm tra thực tế tại khu cách ly trường Đại học Lao động Xã hội.

Hoàng Phương

Nguồn :