M
26/10/2020 19:19

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc Nhân lên nét đẹp nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố được chia làm 8 Cụm thi đua. (Ảnh minh họa)

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố được chia làm 8 Cụm thi đua. Trong đó, Cụm thi đua số 1 gồm Sở Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua.

Ngoài ra, để có căn cứ triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành danh mục tiêu chí thi đua ứng với 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục năm học 2020 - 2021.

Một trong số đó là rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.

T.P

Nguồn :