M
27/05/2021 18:19

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Asti Hà Nội:

Sát sao phòng, chống dịch Covid-19 tới từng tổ sản xuất và người lao động

(LĐTĐ) Triển khai chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Asti Hà Nội đã tham mưu với Ban lãnh đạo Công ty thành lập các “Tổ An toàn Covid-19”. Ngay sau khi đi vào hoạt động, “Tổ An toàn Covid-19” đã phát huy hiệu quả, sát sao công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới từng công nhân lao động và tổ sản xuất.

Lương Hằng

Nguồn :