Quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 16/8, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã nhấn mạnh quyết tâm, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Luôn bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định Các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai góp sức đẩy lùi dịch Covid-19 Góp sức trẻ, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" không Covid-19

Theo ông Nguyễn Đình Khang, sau Đại hội XIII của Đảng và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, nhất là trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn, chưa có tiền lệ.

undefined
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thảo luận, thống nhất ban hành Chương trình hành động số 01/CTr - BCH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", xác định rõ mục đích, yêu cầu; 20 chỉ tiêu hằng năm và các chỉ tiêu cụ thể theo giai đoạn; tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt ra yêu cầu chung đối với các cấp Công đoàn là phải nghiên cứu, học tập, tuyên truyền để thẩm thấu tư tưởng chủ đạo, nội dung chủ yếu, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết, nhất là những nội dung về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

"Căn cứ tình hình cụ thể, đặc thù của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phải huy động được đông đảo công chức, viên chức, công nhân lao động cả nước tạo thành sức mạnh giai cấp để cùng các giai tầng khác trong xã hội thực hiện khát vọng dân tộc, đưa Nghị quyết sớm vào cuộc sống, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn", ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động là cơ sở để các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình và chỉ đạo xây dựng văn bản thực hiện ở cấp dưới.

Chương trình hành động xác định rõ các chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu cho từng giai đoạn đến năm 2023; năm 2025; năm 2030; năm 2045.

undefined
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. (Ảnh: NC)

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, các cấp Công đoàn cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp. Trong đó, 7 nhiệm vụ chính là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Thứ hai là tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Thứ ba là tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân.

Thư tư là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm là phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Thứ sáu là nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bảy là xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nới lỏng giãn cách: Hàng quán dè dặt mở cửa, có nơi chưa thực hiện dán mã QR

Ngày đầu nới lỏng giãn cách: Hàng quán dè dặt mở cửa, có nơi chưa thực hiện dán mã QR

(LĐTĐ) Hà Nội chính thức cho phép hàng quán mở cửa trở lại và bán hàng mang về đối với một số loại hình kinh doanh tại 19 quận, huyện từ ...
Tetra Pak đầu tư thêm 5 triệu euro mở rộng nhà máy sản xuất tại Bình Dương

Tetra Pak đầu tư thêm 5 triệu euro mở rộng nhà máy sản xuất tại Bình Dương

(LĐTĐ) Công ty Tetra Pak công bố sẽ đầu tư thêm 5 triệu euro cho nhà máy sản xuất vỏ hộp giấy trị giá 120 triệu euro của doanh nghiệp Thụy ...
Hà Nội lên kế hoạch “phủ” mũi 2 vắc xin phòng Covid-19

Hà Nội lên kế hoạch “phủ” mũi 2 vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 16/9, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội tổ chức họp trực tuyến với Sở Chỉ huy sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. ...
500 túi “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội

500 túi “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều nay (16/9) Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã đến thăm, ...
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Xác định cụ thể điểm phong tỏa để tiếp tục nới lỏng một số hoạt động

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Xác định cụ thể điểm phong tỏa để tiếp tục nới lỏng một số hoạt động

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố từ nay đến ngày 21/9 xác định cụ thể các điểm ...
Nới lỏng nhưng không buông lỏng phòng, chống dịch

Nới lỏng nhưng không buông lỏng phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Từ 12h ngày 16/9, Ứng Hòa là 1 trong 19 quận, huyện trên địa bàn Thành phố không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng trong thời gian qua, được ...
Khi chị em làm “cầu nối”

Khi chị em làm “cầu nối”

(LĐTĐ) Trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, việc tiêu thụ và mua nông sản với người dân đều trở ...

Tin khác

Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tha thiết kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân; các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thiện nguyện chung tay, góp sức tiếp tục ủng hộ đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.
Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

VUSTA đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, có nhiều tư vấn, phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam, người nước ngoài tham gia công cuộc phát triển đất nước.
Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các biện pháp giãn cách từ ngày 16/9

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các biện pháp giãn cách từ ngày 16/9

(LĐTĐ) Tối 15/9, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin về các biện pháp giãn cách từ 16/9 đến 30/9.
Thêm gần 1,8 triệu túi an sinh trao tới tay người dân thành phố Hồ Chí Minh

Thêm gần 1,8 triệu túi an sinh trao tới tay người dân thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Gần 1,8 triệu túi an sinh đã được chuyển tới các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tính từ ngày 15/8 đến 14/9.
Sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ biên

Sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ biên

(LĐTĐ) Mặc dù đã có quyết định đình chỉ phát hành nhưng thời gian gần đây, một số đối tượng liên tục liên hệ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp chào mời mua cuốn sách này.
Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Pháp và I-ta-li-a trao tặng

Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Pháp và I-ta-li-a trao tặng

(LĐTĐ) Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin, ngày 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vắc xin Astra Zeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Pháp và I-ta-li-a tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Thí điểm cấp QR Code cho người dân 3 quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh

Thí điểm cấp QR Code cho người dân 3 quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã QR cho người dân quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ qua ứng dụng “Y tế HCM” để kiểm soát việc đi lại, tham gia hoạt động sản xuất an toàn từ ngày 16/9.
Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

(LĐTĐ) Dẫu Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trong những ngày cao điểm Thành phố tiến hành xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã chúng ta lại thấy có một Hà Nội đang chuyển động mạnh mẽ để hướng đến cuộc sống bình thường mới một cách sớm nhất.
Nhiều nước đẩy mạnh “Thẻ xanh vaccine”, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới

Nhiều nước đẩy mạnh “Thẻ xanh vaccine”, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mục tiêu hàng đầu của Chính phủ các nước trên thế giới lúc này chính là nhanh chóng đưa cuộc sống bình thường mới trở lại. Một trong những giải pháp lúc này chính là “Thẻ xanh vaccine”.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội đến cuối tháng 9

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội đến cuối tháng 9

(LĐTĐ) Do chưa đạt được một số tiêu chí theo yêu cầu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến cuối tháng 9.
Xem thêm
Phiên bản di động