M
09:27 | 29/08/2019

Quân nhân xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp cao nhất là 2,23 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 1/7/2019, nếu có thời gian phục vụ từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm sẽ được hưởng 2,23 triệu đồng/tháng.

Hải quân nhân dân Việt Nam: Xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển
Quy định về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành, có hiệu lực từ ngày 8/9, mức trợ cấp hàng tháng của quân nhân, người làm công tác cơ yếu sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,19%.

Theo đó, sẽ tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp tháng theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg; quân nhân hoặc người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Cụ thể, cùng với việc tăng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 1/7/2019 như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1,89 triệu đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1,97 triệu đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2,06 triệu đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2,15 triệu đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2,23 triệu đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/9/2019. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 1/7/2019.

B.D

Nguồn :