M
17/03/2021 19:19

Quận Nam Từ Liêm cần xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(LĐTĐ) Chiều 17/3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại Quận ủy Nam Từ Liêm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khoá XVII Hà Nội: Thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa Sớm đưa nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố vào cuộc sống

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm, thời gian qua, công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành sớm so với quy định. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản các nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để cụ thể thành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị, cơ sở.

Quận Nam Từ Liêm cần xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Quận ủy Nam Từ Liêm đã xây dựng dự thảo 5 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể công tác lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Quận ủy đã ban hành 21 kế hoạch, 6 chỉ thị, 107 công văn, 456 quyết định, 14 nghị quyết, 2 đề án, 5 chương trình, 2 kết luận, 2 quy chế, 139 thông báo, 51 báo cáo... triển khai đến các cấp ủy.

Quận ủy Nam Từ Liêm cũng đã tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chỉ đạo các địa phương, đơn vị gắn với việc xây dựng phương hướng thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội theo từng năm, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển quận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp được Quận ủy Nam Từ Liêm thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Thành ủy, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

“Quận ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là 2 tháng đầu năm 2021, quận đã đạt những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và các Nghị quyết của Đảng bộ quận để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn, làm sao để nghị quyết phải gắn với cuộc sống. Đồng thời tiếp tục triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết để việc triển khai thực sự đạt hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, trước mắt quận cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác bầu cử, đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự, lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, thuận lợi, đúng quy định của pháp luật và thực sự là ngày hội của nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện không được xa rời công tác kiểm tra, giám sát. Quận ủy phải tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp ở các phường và cơ sở gắn với kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mai Quý

Nguồn :