M
27/01/2021 21:42

Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội: Một đầu mối, rõ ràng trách nhiệm

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (từ ngày 10/8/2018), công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các công trình xây dựng được kiểm tra thường xuyên, vi phạm được phát hiện kịp thời. Những trường hợp vi phạm phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc dư luận dần được hạn chế.

Hà Nội: Vi phạm trật tự xây dựng giảm so với cùng kỳ Hà Nội tiếp tục thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện, thị xã Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian qua các công trình vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng được giảm thiểu cả về số lượng và quy mô. So với trước khi thí điểm, tỷ lệ công trình có phép, miễn phép tăng từ 97,77% lên 98,77%; tỷ lệ công trình vi phạm trên tổng số công trình xây dựng giảm từ 5,76% xuống 4,3%.

Kết quả này cho thấy, mô hình thí điểm thành lập các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Thực tế cho thấy, việc thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đã góp phần phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng phát sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, việc điều chuyển Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị về cấp quận, huyện, thị xã quản lý giúp đội ngũ này bám sát địa bàn, dễ phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, xem xét trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội: Một đầu mối, rõ ràng trách nhiệm
Tình trạng vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Từ cơ sở hoạt động thực tế của đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện, căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10/8/2023 (quy định cũ đến hết ngày 10/8/2020).

Trong đó, nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và với thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất với chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Với việc “nằm” ngay tại địa phương, thẩm quyền, trách nhiệm trong xử lý vi phạm đã rõ ràng hơn. Qua đó, tạo sự thống nhất, tập trung xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã về quản lý trật tự xây dựng đô thị; tăng sự chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của cấp quận, phường trong quá trình triển khai nhiệm vụ nên nhiều vi phạm được ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh. Tình trạng vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng giảm rõ rệt.

Tuấn Dũng

Nguồn :