M
06/08/2020 14:10

Quận Long Biên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Theo bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên: “Thực tế hoạt động đã chứng minh: Nơi nào có tổ chức Công đoàn thì nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với doanh nghiệp”.

Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống dịch
LĐLĐ quận Long Biên: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên

Hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả

Ngày 5/8, tại Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt trên 60 ngàn công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trình bày tham luận tại Đại hội với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: B.D

Theo bà Hằng, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn quận Long Biên phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực công tác; số lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã lớn mạnh không ngừng, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở được nâng lên và thực sự tổ chức Công đoàn đã trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ người lao động.

Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, hằng năm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và của Quận ủy Long Biên; đặc biệt Liên đoàn Lao động quận luôn lựa chọn hoạt động có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo có tính đột phá, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để không nhàm chán cho cơ sở và đoàn viên cũng như công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Hằng năm, có 100% các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm sau nhiều hơn năm trước. Đến nay có 82,2% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Liên đoàn Lao động quận cũng thường xuyên thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân, viên chức, lao động; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, ý thức, trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Liên đoàn Lao động quận ký thỏa thuận với doanh nghiệp, giảm giá các sản phẩm sữa cho đoàn viên công đoàn quận. Ảnh: B.D

Trong công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chương trình công tác của Quận ủy gắn với các chương trình công tác của Thành ủy, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm đều hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận và Liên đoàn Lao động Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong 5 năm qua, đã thành lập mới 150 công đoàn cơ sở, 8.025 đoàn viên trong đó có 109 công đoàn cơ sở và 6.280 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội; chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở được nâng lên; hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn chăm lo “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” giúp đoàn viên và người lao động đảm bảo phúc lợi tốt hơn, Liên đoàn Lao động quận đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, lựa chọn các hoạt động mới có tính đột phá, tiên phong trong phong trào toàn Thành phố để tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Ký cam kết với 23 doanh nghiệp, giảm giá từ 10-30% có sản phẩm giảm 50-70% cho đoàn viên công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên” do Liên đoàn Lao động quận đã phát hành.

Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng 6 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” đã thu hút hàng ngàn lượt công nhân lao động tham gia. Hằng năm tổ chức 8 - 10 chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

5 giải pháp nâng cao vai trò Công đoàn trong tình hình mới

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên, trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thời cơ và thuận lợi nhưng cũng gặp không ít các khó khăn, thách thức, đặc biệt từ năm 2021 thực hiện Hiệp định CPTPP (cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp) theo đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam lại càng khó khăn hơn.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Cán bộ công đoàn cùng trao đổi bên lề Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động quận đã đề ra 5 giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thứ nhất, các cấp công đoàn quận Long Biên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên trong nắm bắt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức quận Long Biên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động; vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn: Tiếp tục ký cam kết với các doanh nghiệp, giảm giá cho đoàn viên công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên”; xây dựng các “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” thông qua hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động; tăng thêm tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hằng năm tổ chức các chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

“Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn quận Long Biên tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục khó khăn thể hiện tinh thần nhiệt huyết “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt” sẽ phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên khoá IV góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động so với Luật định. Hằng năm vận động các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư, kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đặc biệt là tổ chức Công đoàn các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp người lao động tham gia hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển bền vững.

Liên đoàn Lao động quận chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân quận, các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân, viên chức, lao động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi, các lớp tập huấn, hoạt động văn hóa, thể thao… thường xuyên kiện toàn Ban chấp hành công đoàn cơ sở; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Thứ năm, đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua lấy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn từ quận tới cơ sở là tiêu chí để đánh giá: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; các sáng kiến, sáng tạo của công nhân và người lao động.

Bảo Duy

Nguồn :