Quận Long Biên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Theo bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên: “Thực tế hoạt động đã chứng minh: Nơi nào có tổ chức Công đoàn thì nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với doanh nghiệp”.
Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống dịch
LĐLĐ quận Long Biên: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên

Hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả

Ngày 5/8, tại Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt trên 60 ngàn công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trình bày tham luận tại Đại hội với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: B.D

Theo bà Hằng, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn quận Long Biên phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực công tác; số lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã lớn mạnh không ngừng, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở được nâng lên và thực sự tổ chức Công đoàn đã trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ người lao động.

Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, hằng năm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và của Quận ủy Long Biên; đặc biệt Liên đoàn Lao động quận luôn lựa chọn hoạt động có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo có tính đột phá, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để không nhàm chán cho cơ sở và đoàn viên cũng như công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Hằng năm, có 100% các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm sau nhiều hơn năm trước. Đến nay có 82,2% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Liên đoàn Lao động quận cũng thường xuyên thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân, viên chức, lao động; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, ý thức, trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Liên đoàn Lao động quận ký thỏa thuận với doanh nghiệp, giảm giá các sản phẩm sữa cho đoàn viên công đoàn quận. Ảnh: B.D

Trong công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chương trình công tác của Quận ủy gắn với các chương trình công tác của Thành ủy, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm đều hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận và Liên đoàn Lao động Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong 5 năm qua, đã thành lập mới 150 công đoàn cơ sở, 8.025 đoàn viên trong đó có 109 công đoàn cơ sở và 6.280 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội; chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở được nâng lên; hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn chăm lo “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” giúp đoàn viên và người lao động đảm bảo phúc lợi tốt hơn, Liên đoàn Lao động quận đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, lựa chọn các hoạt động mới có tính đột phá, tiên phong trong phong trào toàn Thành phố để tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Ký cam kết với 23 doanh nghiệp, giảm giá từ 10-30% có sản phẩm giảm 50-70% cho đoàn viên công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên” do Liên đoàn Lao động quận đã phát hành.

Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng 6 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” đã thu hút hàng ngàn lượt công nhân lao động tham gia. Hằng năm tổ chức 8 - 10 chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

5 giải pháp nâng cao vai trò Công đoàn trong tình hình mới

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên, trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thời cơ và thuận lợi nhưng cũng gặp không ít các khó khăn, thách thức, đặc biệt từ năm 2021 thực hiện Hiệp định CPTPP (cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp) theo đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam lại càng khó khăn hơn.

quan long bien nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cong doan trong tinh hinh moi
Cán bộ công đoàn cùng trao đổi bên lề Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động quận đã đề ra 5 giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thứ nhất, các cấp công đoàn quận Long Biên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên trong nắm bắt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức quận Long Biên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động; vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn: Tiếp tục ký cam kết với các doanh nghiệp, giảm giá cho đoàn viên công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên”; xây dựng các “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” thông qua hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động; tăng thêm tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hằng năm tổ chức các chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

“Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn quận Long Biên tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục khó khăn thể hiện tinh thần nhiệt huyết “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt” sẽ phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên khoá IV góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động so với Luật định. Hằng năm vận động các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư, kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đặc biệt là tổ chức Công đoàn các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp người lao động tham gia hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển bền vững.

Liên đoàn Lao động quận chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân quận, các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân, viên chức, lao động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi, các lớp tập huấn, hoạt động văn hóa, thể thao… thường xuyên kiện toàn Ban chấp hành công đoàn cơ sở; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Thứ năm, đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua lấy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn từ quận tới cơ sở là tiêu chí để đánh giá: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; các sáng kiến, sáng tạo của công nhân và người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non ...
Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã khiến nhiều phụ nữ là lao động di cư, nhập cư trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp ...
Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định ...
Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, ...
Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...
Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát ...
Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, nếu không giúp các nước nghèo chống đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 4.500 tỷ ...

Tin khác

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên những hộ dân trong khu vực phong tỏa, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 13 hộ dân với 40 nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa tại ngõ 98 phố Phúc Xá.
Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Vân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động… Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp. Đáng chú ý là công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã tổ chức “Gian hàng lưu động 0 đồng” để hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm lan tỏa thông điệp “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”, sáng 28/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô phối hợp với các đơn vị tài trợ đã đến thăm, động viên, tặng quà và trang thiết bị y tế cho lực lượng chức năng tại 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Đó là tâm niệm với nghề của nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Vũ Thị Thanh Bình - người đã dành trọn tâm sức, trí lực cho hoạt động Công đoàn. Dù đã về hưu nhưng bà đã lưu lại ở đồng nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giáo dục hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết, xử lý công việc nhanh gọn, thấu đáo và quyết liệt.
Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, song cũng đặt ra những nghĩ suy về chặng đường phía trước của mình. Thời kỳ mới, cơ hội rộng mở nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực thi một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và mỗi cấp Công đoàn Thủ đô nói riêng sẽ tiếp tục làm gì? Có những lộ trình nào để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức không thể thiếu; là tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là nội dung chính mà phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại những ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo Công đoàn các quận, huyện, ngành trên số báo đặc biệt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động