M
09:09 | 07/09/2018

Quận Đống Đa: Mạng hóa thủ tục đăng ký kinh doanh

(LĐTĐ) Trong 8 tháng đầu năm 2018, với việc áp dụng đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nên kinh tế quận Đống Đa tiếp tục tăng trưởng khá; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương được đẩy mạnh.

quan dong da mang hoa thu tuc dang ky kinh doanh Quận Đống Đa: Xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua Zalo
quan dong da mang hoa thu tuc dang ky kinh doanh Ngành Giáo dục và đào tạo quận Đống Đa triển khai nhiệm vụ năm học mới

Kinh tế tăng trưởng khá

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt, năm 2018, TP giao chỉ tiêu thu ngân sách đối với quận là 8.379,9 tỷ (tăng khoảng 25% so với năm 2017), do vậy, nhiệm vụ thu ngân sách được quận tập trung thực hiện quyết liệt. Quận đã tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo cùng các tổ đôn đốc thu ngân sách, thường xuyên chủ động, kiểm tra phòng chống gian lận thương mại; thực hiện quyết liệt việc chống thất thu.

UBND quận cũng đã tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tuyên dương khen thưởng người nộp thuế năm 2017. Đồng thời quận ban hành kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn quận. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chi ngân sách các cấp; mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo chỉ đạo của TP.

quan dong da mang hoa thu tuc dang ky kinh doanh
Quận Đống Đa quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (ảnh chụp tại bộ phận một cửa phường Kim Liên)

Cùng với đó quận thường xuyên tổ chức họp rà soát, đôn đốc, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản. Kết quả thu ngân sách nhà nước theo phân cấp (theo dự toán) trên địa bàn quận thực hiện đến hết 31/8/2018 là trên 5.738 tỷ đồng đạt 68,48% kế hoạch TP giao và bằng 128,43% so cùng kỳ năm 2017. Tổng số chi ngân sách quận thực hiện đến 31/8/2018 là trên 971 tỷ đồng bằng 67,32% dự toán TP giao.

Đặc biệt môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn quận được cải thiện. Trong 8 tháng năm 2018, UBND quận đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.868 hộ. Trong đó đăng ký mới cho 1.178 hộ kinh doanh. Quận tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng kí kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tỷ lệ đăng kí kinh doanh qua mạng đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 99%.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Với kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm quận Đống Đa đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018 .Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển; tăng cường công tác đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp ...

Cũng theo Phó Chủ tịch quận Phan Hồng Việt, tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của quận trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm vụ cải cách hành chính được quận Đống Đa tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị.

Quận đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại trụ sở làm việc, bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Âm lịch. Đoàn kiểm tra công vụ của quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND quận cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của quận Đống Đa và tổ chức quán triệt nghiêm việc thực hiện đến các phòng, ban, đơn vị, UBND 21 phường đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của TP, quận đã đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Quận Đống Đa cũng rất chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Quận đã triển khai thực hiện tại quận 27 thủ tục hành chính (TTHC) theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trong đó 15 TTHC phường và 12 TTHC cấp quận ở các lĩnh vực tư pháp hộ tịch, giao thông, xây dựng, thông tin truyền thông. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực TP đã triển khai đạt 100%.

Triển khai công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận đã giao nhiệm vụ các đơn vị bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát các quy định về việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, phường; tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính được công bố theo quy định của TP.

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, quận đã triển khai hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành xử lý vi phạm lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua mạng xã hội; triển khai dự án đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho trụ sở một cửa 21 phường với mục tiêu trang bị đồng bộ, thống nhất, tổng thể đảm bảo đúng yêu cầu của TP. Đồng thời rà soát và xây dựng thiết kế mẫu cho trụ sở bộ phận tiếp dân, bộ phận một cửa 21 phường đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.

Với kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm quận Đống Đa đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018 được TP giao.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển; tăng cường công tác đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp ...

Trần Vũ

Nguồn :