M
17/04/2021 14:44

Quận Cầu Giấy: Thống nhất danh sách 59 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa VI

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quận Cầu Giấy: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2021 trong quý 2 Lan tỏa phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt quận Cầu Giấy

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận Cầu Giấy: Thống nhất danh sách 59 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa VI
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Qua lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú có 69/70 ứng cử viên đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương để lựa chọn người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; 1/70 ứng cử viên không đủ điều kiện (tỷ lệ tín nhiệm nơi cư trú là 0%). Trong đó, 65/69 người đạt tín nhiệm 100%; 4/69 người đạt tín nhiệm dưới 100% (trong đó có 01 người đạt với tỷ lệ thấp nhất là 90%).

Như vậy, trong tổng số 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo danh sách đã lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ không đưa vào danh sách hiệp thương 10 người nộp đơn xin rút, 01 người có tín nhiệm của cử tri nơi cú trú dưới 50% (theo điều 26 Nghị quyết liên tịch số 09). Số còn lại là 59 người sẽ tiến hành hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã được tiến hành đúng quy trình, căn cứ vào các quy định của luật và các văn bản Hướng dẫn từ Trung ương, Thành phố tới Quận; các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại hội nghị đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hoàn thiện biên bản hội nghị hiệp thương gửi đến các cơ quan theo qui định.

P.Linh

Nguồn :