M
04/04/2021 12:55

Quận Cầu Giấy: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2021 trong quý 2

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận uỷ Cầu Giấy, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác, các kế hoạch chuyên đề năm 2021 tới 100% Công đoàn cơ sở và đã đạt được những kết quả cao.

Gần 100 đoàn viên, người lao động Công ty Ecoba Việt Nam hiến máu tình nguyện Chia sẻ hiệu quả, chăm lo thiết thực cho người lao động

Liên đoàn Lao động quận đã đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Trong đó, chủ động xây dựng, triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong công nhân viên chức lao động năm 2021. Đăng ký lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công nhân viên chức lao động từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2021.

Quận Cầu Giấy: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2021 trong quý 2
Thành lập Công đoàn Hãng hàng không Bamboo Airways chi nhánh Hà Nội.

Đáng chú ý, phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, ngay từ đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tăng cường công tác phối hợp, nhất là phối hợp với cơ quan Thuế. Trên cơ sở rà soát, tổng hợp số doanh nghiệp và người lao động chưa có tổ chức công đoàn thuộc địa bàn phân cấp quản lý, hai bên phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật thuế và pháp luật Công đoàn; phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin để tăng cường công tác quản lý; phối hợp kiểm tra, thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở.

Ông Ngô Đức Cường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, với việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Đến thời điểm này, quận đã thành lập được 11/27 Công đoàn cơ sở (đạt 40,74% kế hoạch) và kết nạp 589/1.450 (đạt 40,62% kế hoạch) đoàn viên. Trong đó có nhiều đơn vi kết nạp được số lượng lớn đoàn viên tham gia như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Lâm (154 Đoàn viên), Công ty Cổ phần Nhà D’LAND (69 Đoàn viên), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Point Avenue PTE (42 Đoàn viên), Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft (83 Đoàn viên), …

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, tiếp tục phát huy những thế mạnh trong công tác chỉ đạo, thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động nhằm vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 ngay trong quý 2.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận nâng cao chất lượng các hình thức đào tạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn tham gia lần đầu về các nghiệp vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.

Vũ Quế

Nguồn :