M
12/11/2019 15:31

Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm

(LĐTĐ) Trên cơ sở Văn bản số 8055/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện, quy trình cho vay tới các đối tượng trên địa bàn.

quan bac tu liem trien khai huong dan nghiep vu cho vay ho tro tao viec lam duy tri va mo rong viec lam Cần chủ động có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng quốc phòng
quan bac tu liem trien khai huong dan nghiep vu cho vay ho tro tao viec lam duy tri va mo rong viec lam Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa
quan bac tu liem trien khai huong dan nghiep vu cho vay ho tro tao viec lam duy tri va mo rong viec lam Khánh thành và bàn giao công trình sân chơi “Vì sức khỏe cộng đồng”

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/09/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Ngày 30/10/2019 vừa qua, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã có văn bản số 8055/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

quan bac tu liem trien khai huong dan nghiep vu cho vay ho tro tao viec lam duy tri va mo rong viec lam
Ứng viên tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm

Theo đó, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội huy động; áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Ngân hàng chính sách xã hội, khách hàng vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Hướng dẫn sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 08/11/2019.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện, quy trình cho vay quy định rõ về đối tượng cho vay, mức cho vay, htời hạn cho vay và lãi suất cho vay. Cụ thể về đối tượng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh); Người lao động.

Về mức cho vay: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỉ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Đối với người lao động mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng.

Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với đối tượng vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).

quan bac tu liem trien khai huong dan nghiep vu cho vay ho tro tao viec lam duy tri va mo rong viec lam
Danh sách các biểu mẫu

Được biết, hiện nay Ngân hàng chính sách xã hội quận Bắc Từ Liêm đang thực hiện cho vay 7 chương trình tín dụng với hơn 4100 hộ vay có tổng dư nợ hơn 194 tỉ đồng. Qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển được ngành nghề kinh doanh và có thu nhập ổn định trả ngân hàng.

PV

Nguồn :