M
07/05/2021 12:54

Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy

(LĐTĐ) Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Hà Nội hoàn thành bước quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện 6 nội dung trọng tâm

Theo Kế hoạch, đối với Chương trình 01- CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Hội đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản như: đến năm 2025 tăng thêm 35.000 hội viên trên toàn thành phố. Hàng năm, có từ 90% cơ sở Hội xếp loại tốt trở lên, không có cơ sở xếp loại kém, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác Hội; 100% cán bộ chuyên trách Hội các cấp được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% quận, huyện, thị xã và cơ sở Hội kịp thời đề xuất với các ngành chức năng xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình được phát hiện trên địa bàn.

Tại Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Hội cũng có chỉ tiêu nổi bật, đó là mỗi năm dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, nâng cao kỹ năng làm việc cho 15.000 lao động (trong đó có 70% lao động nữ).

Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Đối với Chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, Hội có chỉ tiêu vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc, 5 không 3 sạch hàng năm.

Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội, đội ngũ nữ doanh nhân gắn với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 -2026; góp phần xây dựng Thủ đô là thành phố thông minh...

Cùng với đó, Hội cũng đề ra các giải pháp cụ thể đi kèm như đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Vận động phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đường phố, tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; tích cực tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự và văn minh đô thị…

Đặc biệt, tại kế hoạch thực hiện Chương trình 07, Hội đã đưa ra 4 nhóm giải pháp, đó là: Đổi mới, hiện đại hóa công tác hành chính trong hệ thống Hội; Tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ đạo và triển khai công tác Hội; Tăng cường vận dụng chuyển giao và ứng dụng công nghệ số góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển kinh tế Thủ đô; Tăng cường hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; liên kết, hợp tác và hội nhập.

Bảo Thoa

Nguồn :