M
23/04/2021 15:40

Hà Nội hoàn thành bước quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(LĐTĐ) Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày (ngày 22/4 và sáng 23/4), Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp để triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đã thành công tốt đẹp.

Hà Nội: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện 6 nội dung trọng tâm Ông Đinh Tiến Dũng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố đến 611 điểm cầu quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, với sự tham gia của trên 35 nghìn cán bộ, đảng viên và được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đây là một cách làm mới, sáng tạo, chưa có trong tiền lệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Đáng chú ý, tại Hội nghị học tập, quán triệt 10 Chương trình công tác của Thành ủy lần này, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình trực tiếp là báo cáo viên, quán triệt nội dung của từng Chương trình; thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tinh thần nghiêm túc trong việc triển khai các Chương trình công tác của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc (sáng 22/4), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học, trên cơ sở kế thừa và phát triển, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, ngày 17/3/2021 (nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội), Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc ban hành và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy là một bước quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

Ngay trong sáng 22/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 3 chương trình, gồm: Chương trình số 01 về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 04 về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 10 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Chiều cùng ngày, đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 3 chương trình, gồm: Chương trình số 02 về "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 05 về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 09 về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025".

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Tiếp tục chương trình Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, sáng 23/4, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 2 chương trình, gồm: Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025".

Hình ảnh tại điểm cầu phường Thanh Xuân Bắc tham gia hội nghị trực tuyến
Hình ảnh tại điểm cầu phường Thanh Xuân Bắc tham gia hội nghị trực tuyến

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 2 chương trình, gồm: Chương trình số 06 về "Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình số 07 về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025".

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Để triển khai thực hiện hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được đề ra trong các Chương trình; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 Chương trình công tác Đảng bộ Thành phố vào thực tiễn cuộc sống.

Hình ảnh tại điểm cầu quận Hà Đông tham gia hội nghị trực tuyến
Hình ảnh tại điểm cầu quận Hà Đông tham gia hội nghị trực tuyến

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, nghị quyết Đại hội cấp mình, vận dụng, cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. "Trong quá trình thực hiện có sự phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết, giám sát", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố, báo cáo viên và tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây là chính, hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

"Việc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất 10 Chương trình công tác của Thành ủy chính là bước quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô thành hiện thực, phấn đấu xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :