Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT:

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước

(LĐTĐ) Chiều nay (14/12), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Chủ trì lễ ký có các ông: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để thích ứng với “sân chơi” mới Đổi mới, nâng tầm hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Tập trung cụ thể hóa 9 nội dung phối hợp

Theo chương trình ký kết, giai đoạn 2021-2026, hai bên sẽ phối hợp triển khai 9 nội dung. Cụ thể: Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; thực hiện nhiệm vụ tại Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục của tổ chức Công đoàn.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước
Từ trái qua phải, các ông: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT chủ trì lễ ký kết.

Hai là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ GDĐT về học tập suốt đời, nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó có đội ngũ nhà giáo, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ba là, phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách đối với đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành GDĐT và cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học.

Bốn là, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn làm công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhà giáo.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đại diện 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Năm là, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng để CNVCLĐ phối hợp với đội ngũ nhà giáo trong nhà trường cùng rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại chỗ, các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng kết nối, kỹ năng ứng phó tình huống để bảo vệ con em mình khỏi bị tai nạn thương tích, bị xâm hại, bạo hành trong các cơ sở giáo dục.

Sáu là, đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên của ngành Giáo dục và các cơ sở GDĐT của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài.

Bảy là, tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp như: Tuyên truyền, vận động CNLĐ chưa hoàn thiện chương trình THPT học hoàn thiện chương trình và tốt nghiệp THPT; vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm hỗ trợ CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đưa nội dung này vào Thỏa ước lao động tập thể…

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết.

Tám là, tạo điều kiện cho các trường đại học thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phát triển và tổ chức có hiệu quả chương trình giáo dục sau đại học cho cán bộ công đoàn tại các địa phương, ngành, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Chín là, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các LĐLĐ và Sở GDĐT các tỉnh, thành phố ký Chương trình phối hợp. Khuyến khích, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong giảng dạy, học tập. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác giảng dạy, học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNVCLĐ.

Phối hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, với nhận thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho CNLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT đã xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020 nhằm nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ.

Theo đó, thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ, trong đó có đội ngũ giáo viên về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật; phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền; từng bước đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên của ngành giáo dục và các cơ sở GDĐT của tổ chức Công đoàn; phối hợp chỉ đạo trường Đại học Công đoàn và Đại học Tôn Đức Thắng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo theo hướng hiệu quả, thiết thực; vận động, phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ; xây dựng được một số mô hình tuyên truyền tại cơ sở…

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, trong những năm tới, nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế” và “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp thực hiện 9 nhiệm vụ, qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

“Việc ký kết, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này là một giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Ngành GDĐT hiện có số lượng lớn cán bộ, nhà giáo, người lao động là đoàn viên Công đoàn. Những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo sát sao hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhất là trong hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ đội ngũ nhà giáo, qua đó đóng góp cho sự phát triển của ngành GDĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hy vọng, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bên sẽ giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, cùng nhau giải quyết vấn đề nóng của xã hội hiện nay, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề xây dựng nhà trẻ, trường học trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ GDĐT.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ GDĐT đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” cho 10 đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 8 đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ GDĐT.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với thành tích 56.37m, vận động viên (VĐV) Lò Thị Hoàng giành Huy chương vàng (HCV) nội dung ném lao ...
Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

(LĐTĐ) Trải qua hai năm dịch bệnh, đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà đã sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện âm nhạc diễn ra từ sau ...
SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ưu thế vượt trội của điền kinh Việt Nam ở các cự ly chạy dài tiếp tục được khẳng định ...
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

(LĐTĐ) Tuyển nữ Việt Nam đã có được thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Tuy vậy, ...
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã chú trọng hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng ...
Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 18/5, Bộ Công an đã có Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh ...
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị ...

Tin khác

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã chú trọng hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Nhiều bản Thỏa ước có nội dung phúc lợi cao hơn so với Luật định, giúp đoàn viên, người lao động cải thiện thu nhập, ổn định việc làm và nâng cao đời sống.
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02) và Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, chiều 18/5, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều 18/5, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 được Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, Công đoàn Công ty cũng phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực với người lao động.
Biểu dương 87 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2022

Biểu dương 87 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (18/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi năm 2022 và trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính quyền huyện Đan Phượng đối thoại với người lao động

Chính quyền huyện Đan Phượng đối thoại với người lao động

(LĐTĐ) Sáng 18/5, Ủy ban nhân dân (UBND) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)...
Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và trao 10 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại đơn vị.
Phổ biến chính sách mới cho người lao động ngành Công thương

Phổ biến chính sách mới cho người lao động ngành Công thương

(LĐTĐ) Tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, gần 200 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc công đoàn ngành Công Thương đã được các chuyên gia trực tiếp giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các quy định của pháp luật và chế độ chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, thông qua buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động", do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức.
Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thị xã.
Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

(LĐTĐ) Mới đây, Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Xem thêm
Phiên bản di động