M
29/05/2020 15:49

Phát triển văn hóa đọc cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng

Tới đây sẽ có các hình thức động viên, hỗ trợ các cấp hội phụ nữ, cộng đồng, thư viện tư nhân, không gian đọc, điểm đọc và các cá nhân làm tốt việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

phat trien van hoa doc cho phu nu tre em gia dinh va cong dong Lan tỏa văn hóa đọc từ thư viện sách miễn phí
phat trien van hoa doc cho phu nu tre em gia dinh va cong dong Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhắm xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, thúc đẩy nhu cầu và phát triển văn hóa đọc trong gia đình, cộng đồng, đặc biệt cho đối tượng giới nữ (bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, học sinh, sinh viên nữ…; tăng cường nguồn tài liệu và các dịch vụ thư viện hình thành môi trường đọc thân thiện góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, chú trọng người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Chương trình cũng nhằm tạo cơ hội và khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời của người dân, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình.

phat trien van hoa doc cho phu nu tre em gia dinh va cong dong
Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng. (Ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến đọc trong nhân dân; xây dựng và thúc đẩy việc hình thành môi trường đọc thân thiện và tiện ích, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung tiếp cận thông tin và tri thức, thực hiện việc học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong các cấp hội phụ nữ, gia đình và cộng đồng…; các hoạt động nhằm tăng cường cơ sở vật chất, phát triển nguồn tài liệu và tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, nữ học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng, các cuộc thi, sự kiện, giải thưởng về văn hóa đọc…; có các hình thức động viên, hỗ trợ các cấp hội phụ nữ, cộng đồng, thư viện tư nhân, không gian đọc, điểm đọc và các cá nhân làm tốt việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Xây dựng kế hoạch hằng năm, triển khai và hướng dẫn các thư viện và các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện Chương trình.

Đối tượng hưởng lợi của chương trình phối hợp công tác này gồm phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên nữ và gia đình nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách của trẻ em từ sớm; xây dựng và duy trì thói quen đọc sách của trẻ em và cha mẹ trong gia đình; của học sinh, sinh viên nữ trong nhà trường; và của phụ nữ trong các cấp Hội phụ nữ.

Bảo Thoa

Nguồn :