M
20:52 | 05/03/2020

Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

Phạt tối đa 75.000.000 đồng nếu chậm đóng kinh phí công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... trong đó quy định rõ các hình phạt đối với người sử dụng lao động nếu vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn tại doanh nghiệp.

phat toi da 75000000 dong neu cham dong kinh phi cong doan Tăng cường các biện pháp tích cực thu kinh phí công đoàn
phat toi da 75000000 dong neu cham dong kinh phi cong doan Thu kinh phí, đoàn phí công đoàn: Vẫn còn nhiều khó khăn
phat toi da 75000000 dong neu cham dong kinh phi cong doan Người sử dụng lao động: Phải công khai việc trích nộp kinh phí công đoàn

Theo Điều 34 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn nêu rõ: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không bố trí nơi làm việc, không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ công đoàn; Không bố trí thời gian trong giờ làm việc cho cán bộ công đoàn không chuyên trách hoạt động công tác công đoàn;

Không cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở vào tổ chức, doanh nghiệp để hoạt động công tác công đoàn; Không cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác theo hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

phat toi da 75000000 dong neu cham dong kinh phi cong doan
Ảnh minh họa.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tại Điều 36 nghị định 28/2020/NĐ-CP cũng quy định các mực phạt khi vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.

Cụ thể phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Không trả lương cho người lao động làm công tác công đoàn không chuyên trách trong thời gian hoạt động công đoàn; Không cho người lao động làm công tác công đoàn chuyên trách được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác trong cùng tổ chức; Thực hiện các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp gây bất lợi khác tác động đến người lao động để người lao động không tham gia công đoàn hoặc không hoạt động công đoàn.

Đối với hành vi vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn, tại Điều 37 quy định: Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Chậm đóng kinh phí công đoàn; Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định; Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn, chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

Nguồn :