Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 45/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương năm 2022.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022 Thị xã Sơn Tây: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở Năm 2022: Hà Nội thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng trong thời gian qua. Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL và phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng, qua đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội đồng Trung ương và trách nhiệm của các thành viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Hằng năm, Hội đồng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Hội đồng các cấp triển khai công tác PBGDPL. Trên cơ sở đó, Hội đồng các cấp đã ban hành các văn bản tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với nội dung trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương năm 2022 (ảnh: Hải Minh/VGP)

Qua đó, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL, bảo đảm nguồn lực và xã hội hóa công tác này.

Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia Hội đồng; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới, sáng tạo, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng các cấp trong tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Trung ương nhấn mạnh: Hội đồng Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới về công tác PBGDPL được đề ra trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thực chất của Hội đồng Trung ương, phát huy trách nhiệm thành viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng trung ương đã được Chủ tịch Hội đồng Trung ương phê duyệt.

Chủ tịch Hội đồng Trung ương cũng chỉ đạo từng thành viên Hội đồng cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay Quy chế hoạt động của Hội đồng, nhất là phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và mối quan hệ với các bộ, cơ quan, địa phương theo đúng Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg; triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, trong đó, các thành viên Hội đồng chú trọng triển khai PBGDPL có tính liên ngành, trọng tâm là các hoạt động tại cơ sở; gắn PBGDPL với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đề xuất Hội đồng quyết định những nội dung cần định hướng truyền thông về chính sách quan trọng trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng giao Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác PBGDPL căn cứ vào điều kiện, nhu cầu thực tiễn và ưu tiên các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, vùng sâu, vùng xa, đối tượng đặc thù; phối hợp với Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

Chủ tịch Hội đồng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia; hướng dẫn việc tăng cường phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia PBGDPL.

Các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư… khuyến khích thành viên, hội viên phát huy trách nhiệm xã hội tham gia tư vấn pháp luật, PBGDPL cho nhân dân tại cơ sở; xây dựng, triển khai các mô hình, cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác này.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

(LĐTĐ) Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục đà giảm khi có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Eximbank và VietABank.
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình “Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 - Ba Vì trải nghiệm xanh” giới thiệu với du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương, làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội.
Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

(LĐTĐ) Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sông Hồng với định hướng là trục trung tâm sẽ được tăng cường nhiều hạng mục kết nối.
Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

(LĐTĐ) Ngày 9/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty Trường học công nghệ Mindx tổ chức vòng Chung kết cuộc thi thử thách công dân số X-Project.

Tin khác

Khai thác hơn nữa dư địa, tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Belarus

Khai thác hơn nữa dư địa, tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Belarus

(LĐTĐ) Ngày 8/12, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko.
Nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế mới tại phía nam Đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế mới tại phía nam Đồng bằng sông Hồng

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, khu vực phía bắc Đồng bằng sông Hồng đã có 3 sân bay (Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi), có thể nghiên cứu kỹ lưỡng để xem xét, quy hoạch, xây dựng một sân bay quốc tế mới tại khu vực phía nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 - 13/12/2023.
Khai mạc Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa X đã chính thức khai mạc vào ngày 7/12 và sẽ kéo dài đến ngày 8/12 nhằm thông qua nhiều quyết sách quan trọng.
Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Hộ dân sử dụng điện từ 710 kWh/tháng trở xuống sẽ phải trả ít tiền điện hơn

Hộ dân sử dụng điện từ 710 kWh/tháng trở xuống sẽ phải trả ít tiền điện hơn

(LĐTĐ) Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 6/12/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã làm rõ một số nội dung báo chí quan tâm liên quan đến việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện bậc thang. Trong đó, đáng chú ý thông tin, các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98%) sẽ trả ít tiền điện hơn sau khi thay đổi cơ cấu biểu giá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

(LĐTĐ) Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 và đặc biệt lưu ý việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; tập trung phát triển các lĩnh vực mới nổi, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Kinh tế phục hồi ngày càng tích cực

Kinh tế phục hồi ngày càng tích cực

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong nước, kinh tế phục hồi ngày càng tích cực hơn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, ngoại giao kinh tế.
Khẳng định thương hiệu từ nền tảng triệu view của cơ quan truyền thông

Khẳng định thương hiệu từ nền tảng triệu view của cơ quan truyền thông

(LĐTĐ) Sáng 6/12, Báo Người Lao Động tổ chức buổi Toạ đàm "Phát triển nền tảng triệu view của cơ quan truyền thông". Tọa đàm là dịp để các cơ quan quản lý đưa ra đánh giá, định hướng đối với việc phát triển các kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí.
Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 5/12, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động