Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 45/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương năm 2022.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022 Thị xã Sơn Tây: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở Năm 2022: Hà Nội thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng trong thời gian qua. Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL và phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng, qua đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội đồng Trung ương và trách nhiệm của các thành viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Hằng năm, Hội đồng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Hội đồng các cấp triển khai công tác PBGDPL. Trên cơ sở đó, Hội đồng các cấp đã ban hành các văn bản tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với nội dung trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương năm 2022 (ảnh: Hải Minh/VGP)

Qua đó, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL, bảo đảm nguồn lực và xã hội hóa công tác này.

Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia Hội đồng; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới, sáng tạo, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng các cấp trong tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Trung ương nhấn mạnh: Hội đồng Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới về công tác PBGDPL được đề ra trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thực chất của Hội đồng Trung ương, phát huy trách nhiệm thành viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng trung ương đã được Chủ tịch Hội đồng Trung ương phê duyệt.

Chủ tịch Hội đồng Trung ương cũng chỉ đạo từng thành viên Hội đồng cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay Quy chế hoạt động của Hội đồng, nhất là phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và mối quan hệ với các bộ, cơ quan, địa phương theo đúng Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg; triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, trong đó, các thành viên Hội đồng chú trọng triển khai PBGDPL có tính liên ngành, trọng tâm là các hoạt động tại cơ sở; gắn PBGDPL với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đề xuất Hội đồng quyết định những nội dung cần định hướng truyền thông về chính sách quan trọng trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng giao Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác PBGDPL căn cứ vào điều kiện, nhu cầu thực tiễn và ưu tiên các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, vùng sâu, vùng xa, đối tượng đặc thù; phối hợp với Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

Chủ tịch Hội đồng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia; hướng dẫn việc tăng cường phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia PBGDPL.

Các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư… khuyến khích thành viên, hội viên phát huy trách nhiệm xã hội tham gia tư vấn pháp luật, PBGDPL cho nhân dân tại cơ sở; xây dựng, triển khai các mô hình, cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác này.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

(LĐTĐ) Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến. Ca dao từ xưa đã mô phỏng “Người thanh nói tiếng cũng thanh” để thấy rằng người Tràng An thanh lịch với ...
Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

(LĐTĐ) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dự báo, thời gian tới, người lao động sẽ đối mặt nhiều hơn với nguy cơ mất việc, ...
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy ...
Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

(LĐTĐ) Với vai trò là đầu tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà ...
Thanh âm tháng 12

Thanh âm tháng 12

(LĐTĐ) Có bao giờ trong dòng chảy mưu sinh, bạn để ý tới thanh âm của cuộc sống? Với tôi, dường như mỗi tháng trong năm có âm sắc riêng. Tháng ...
Đưa áo dài trở thành “đại sứ du lịch” của Thủ đô

Đưa áo dài trở thành “đại sứ du lịch” của Thủ đô

(LĐTĐ) Cuối tuần qua, đông đảo người dân Thủ đô và du khách đã chứng kiến một Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được đầu tư tổ chức ...
Brazil 4-1 Hàn Quốc: Đẳng cấp lên tiếng

Brazil 4-1 Hàn Quốc: Đẳng cấp lên tiếng

(LĐTĐ) Trở lại sau chấn thương, Neymar cùng các đồng đội đã có màn trình diễn bùng nổ trước Hàn Quốc và giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 4-1, ...

Tin khác

Ngày 9/12 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972''

Ngày 9/12 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972''

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 5/12/2022, tại Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm hẹp và hội đàm chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những mục tiêu của chuyến thăm chính thức New Zealand lần này là thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng.
Cấm tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Cấm tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.
Hà Nội thành lập 9 đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị

Hà Nội thành lập 9 đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị

(LĐTĐ) 9 đoàn công tác sẽ dự và chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gợi ý kiểm điểm năm 2022.
Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Australia

Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Australia

Ngày 2/12, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia.
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vị phạm của tổ chức đảng, đảng viên tại các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hoá, Nam Định và Bình Dương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vị phạm của tổ chức đảng, đảng viên tại các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hoá, Nam Định và Bình Dương

(LĐTĐ) Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 23. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022

Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022

(LĐTĐ) Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là cơ hội để giới thiệu về các sản phẩm Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thông tuyến trước 31/12

4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thông tuyến trước 31/12

(LĐTĐ) Làm rõ tiến độ của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy cho biết, tiến độ tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành hơn 96%, chắc chắn hoàn thành và đưa vào khai thác trước 31/12.
Xem thêm
Phiên bản di động