M
11/01/2020 15:55

Huyện Đông Anh:

Phát huy hiệu quả của công tác Dân vận

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác Dân vận trên địa bàn huyện Đông Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

phat huy hieu qua cua cong tac dan van Dân vận phải thực lòng, không qua loa, đại khái
phat huy hieu qua cua cong tac dan van Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
phat huy hieu qua cua cong tac dan van Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Mới đây, Huyện ủy Đông Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ và Ký giao ước thi đua năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019, công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

phat huy hieu qua cua cong tac dan van
Huyện ủy Đông Anh đã khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019 (Ảnh Thế Vĩnh)

Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác Dân vận trên mọi lĩnh vực; Phối hợp thực hiện tốt công tác Dân vận - Chính quyền trong năm 2019. Chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; không ngừng giáo dục và nâng cao tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có những bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai đem lại hiệu quả như các phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo”. Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo.

Trong năm qua, toàn huyện đã xây dựng 463 mô hình “ Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực (cấp huyện có 97 mô hình, cấp cơ sở có 366 mô hình), trong đó có rất nhiều mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình “ Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, mô hình “ Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”, “ Bộ đội và dân quân tự vệ địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phong trào Dân vận khéo trên địa bàn huyện đã phát huy rõ nét vai trò trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân hiến đất làm đường (Thụy Lâm, Nguyên Khê, Vân Hà), vận động xây dựng, cải tạo điểm sinh hoạt cộng đồng (Mai lâm, Việt Hùng); nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như xã (Đại Mạch, Võng la, Vân Nội..).

Tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng công tác của Khối dân vận năm 2020 và tổ chức ký giao ước thi đua tới các tổ chức thành viên.

Năm 2019, đã có 2 cá nhân vinh dự được Ban Dân vận Trung ương trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận. Tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019; khen thưởng 8 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình Dân vận khéo và khen thưởng 7 tập thể có thành tích trong công tác Dân vận chính quyền năm 2019.

Hồng Sinh

Nguồn :