M
06/03/2021 22:34

Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Phát động các phong trào thi đua bám sát với tình hình thực tế

(LĐTĐ) Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn thuộc Cụm thi đua số 6 đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giúp hoạt động công đoàn diễn ra sôi nổi, thiết thực. Đáng chú ý, qua việc bám sát với tình hình thực tế các phong trào thi đua luôn thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.

Lan tỏa phong trào xây dựng trường học "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công công tác bầu cử Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình

Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (gồm: Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nỗ lực duy trì thực hiện quyết liệt các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động.

Để các phong trào thi đua bám sát với tình hình thực tế và đi vào chiều sâu, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 xác định rõ trọng tâm là các phong trào thi đua là: “Lao động giỏi”, phong trào “Xanh- sạch- đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động và xây dựng “Gia đình tiêu biểu”… qua các phong trào thi đua này dần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, thách thức.

Thông qua việc cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn, phát động thi đua tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đăng ký thi đua các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến đã thúc để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển mạnh.

Kết quả, tính riêng sau khi tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015-2020 và phong trào công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo giai đoạn 2019 – 2020, các ngành thuộc Cụm thi đua số 6 đã khen thưởng 82 tập thể và 180 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Khen thưởng 109 “Sáng kiến, sáng tạo”. Tổ chức tuyên dương 289 “Công nhân giỏi” năm 2020.

Đinh Luyện

Nguồn :