Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.
[Megastory] Từ nguồn lực văn hóa đến tiềm năng sáng tạo Phát triển công nghiệp Y tế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra; gắn việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khác của mỗi ngành, mỗi địa phương, của Thành phố và quốc gia.

Hà Nội là “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, ngành CNVH Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.

Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng gồm: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh, Thiết kế, Ẩm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản, Thời trang...

Mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội là “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm các thành phố có ngành CNVH phát triển hàng đầu có thương hiệu, sản phẩm uy tín, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Phấn đấu doanh thu từ các ngành CNVH tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của Thành phố.

Phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của Thủ đô
Giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến. (Ảnh minh họa).

Duy trì phát triển ổn định, bền vững các ngành: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đẩy mạnh phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh. Tiếp tục phát triển các ngành: Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản...

Mục tiêu đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác; là tiền đề để xây dựng Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa và bền vững; trở thành thành phố kết nối toàn cầu, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại và Sáng tạo, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực. Hình thành một số công trình văn hóa mới mang tính biểu tượng có tầm cỡ khu vực và thế giới. Phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của Thành phố.

Cải cách thủ tục hành chính nhằm phát huy mọi tiềm năng

Về nội dung thực hiện, theo Kế hoạch, Thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa. Các Sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Kế hoạch của UBND Thành phố, Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình đến cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị nhằm thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển CNVH.

Về tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, quan: vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực phát triển CNVH trên các lĩnh vực: Du lịch văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Quảng cáo, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang...

Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích cho người dân và doanh nghiệp các cơ chế hợp tác công - tư trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển văn hóa; khuyến khích xây dựng, hình thành, phát triển các loại quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ, quỹ giải thưởng theo hình thức hợp tác công - tư để phát triển văn hóa.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung phát triển CNVH vào Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2030; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan phát triển CNVH, tích hợp đồng bộ các mục tiêu đầu tư, dự án thuộc lĩnh vực phát triển CNVH vào Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, xúc tiến đầu tư, quảng bá, phát triển các loại hình CNVH sẵn có lợi thế, tiềm năng, đảm bảo phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất cơ chế, cải cách quy trình thủ tục đầu tư nhằm thu hút được các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có uy tín, thương hiệu, tiềm lực triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất, công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ hợp vui chơi giải trí và thể thao có quy mô, tiêu chuẩn quốc tế phục vụ phát triển CNVH.

dep-nao-long-mua-cay-thay-la-tren-ho-guom-5
Xây dựng Hà Nội là “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. (Ảnh minh họa)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã: Nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi di sản công nghiệp, biệt thự cũ, di sản đô thị… thành các không gian sáng tạo văn hóa mới phục vụ phát triển CNVH. Xây dựng cơ chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đặc thù đối với các khu vực phố cổ, phố cũ, làng cổ, khu vực hai bên bờ sông Hồng...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cơ chế chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP Hà Nội thúc đẩy phát triển CNVH Thủ đô.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ chế khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực phát triển CNVH.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực: Phần mềm và các trò chơi điện tử trên mạng, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản...

Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận có trình độ chuyên môn cao, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành CNVH trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, văn nghệ sỹ, nghệ nhân... có quá trình cống hiến, đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa và CNVH Thủ đô. Khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy, hỗ trợ trao truyền tri thức, kỹ năng, bí quyết thực hành; phát huy thế mạnh của các nhà hát của ngành làm hạt giống phát triển ngành CNVH của Thủ đô.

Khuyến khích và cử cán bộ có trình độ, nghệ sĩ, diễn viên... xuất sắc đi đào tạo, học tập kinh nghiệm tại các nước có nền CNVH phát triển; hình thành và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo thông qua tổ chức các cuộc thi, liên hoan, - hội diễn, diễn đàn Mạng lưới sáng tạo... góp phần mở rộng, phát triển các nguồn nhân lực để tạo ra các sản phẩm văn hóa có hàm lượng thiết kế sáng tạo và chất lượng cao, xây dựng thương hiệu quốc gia, quốc tế cho các ngành CNVH của Thủ đô.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho du lịch văn hóa, chú trọng nhân lực quản lý, hướng dẫn viên du lịch, cộng đồng dân cư địa phương có tài nguyên du lịch văn hóa và nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ hoạt động du lịch đạt chất lượng cao.

UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, khuyến khích đổi mới công nghệ, sáng tạo các lĩnh vực CNVH có tiềm năng và lợi thế tại địa phương.

Về tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động hợp tác, tiếp thu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa, khai thác, phát huy giá trị văn hóa trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Quảng cáo, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang...

Triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di sản tư liệu, tên đường phố Hà Nội, thông tin về Mạng lưới thành phố Sáng tạo Hà Nội để quản lý, kết nối, chia sẻ, quảng bá thông tin với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước.

Phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo giới thiệu các di sản văn hóa, sản phẩm ngành CNVH trên mạng Internet và các nền tảng truyền thông số.

Về phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển CNVH Thủ đô thông qua các chương trình đào tạo, liên kết với chuyên gia trong nước và quốc tế nâng cao năng lực sáng tạo của các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật... hướng tới thị trường cả nước và quốc tế.

Đề xuất nhu cầu và nội dung cụ thể để Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình văn hóa mới trên địa bàn thành phố trong đó tập trung vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển CNVH Thủ đô.

Khuyến khích sáng tạo, phát triển các giá trị văn hóa tinh thần mới trên nền tảng di sản, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, du lịch bền vững; lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng cao tham gia vào thị trường CNVH trong nước và quốc tế.

Xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân... nhằm phối hợp đồng bộ, phát triển bền vững các ngành CNVH.

Xây dựng đề án hình thành các khu vực, trung tâm hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thủ đô, Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia, các Chương trình giới thiệu tinh hoa văn hóa các Thủ đô trên thế giới và văn hóa đặc sắc các vùng miền; thúc đẩy phát triển các loại hình nghệ thuật, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành CNVH.

Hình thành các tuyến, chương trình liên kết các vùng văn hóa như Liên kết văn hóa đất tổ, cố đô (Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình - Thanh Hóa - Huế...), Trung tâm văn hóa Đồng bằng Sông Hồng, Trung tâm văn hóa Việt Mường (Hòa Bình). Chương trình “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cân đối vốn có tính chất đầu tư cho các dự án, chương trình phát triển các ngành CNVH, công nghiệp sáng tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành trung tâm CNVH, công nghiệp sáng tạo lớn của cả nước.

Về thu hút và hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Hà Nội tập trung vào công trình, dự án lớn (Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm OCOP tầm quốc gia, Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội, Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật quốc gia, Tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế...), các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, hình thành hệ thống quảng trường, không gian văn hóa nghệ thuật... phục vụ phát triển CNVH.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số dự án, đề án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khai thác, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, phát triển ngành CNVH gắn với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, Thành phố mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

(LĐTĐ) Cùng với khắc phục hậu quả lũ lụt, công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh gấp ...
Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ trường học

Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ trường học

(LĐTĐ) Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa có thông báo kết luận kiểm tra liên quan đến vụ việc ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng ...
Hải Phòng: Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động

Hải Phòng: Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 233/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai ...
Chủ động biện pháp ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

Chủ động biện pháp ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Bộ Y tế thông tin, tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng Monkeypox vi rút thuộc clade ...
Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ...
VN-Index giảm hơn 45 điểm trong phiên đầu tuần

VN-Index giảm hơn 45 điểm trong phiên đầu tuần

(LĐTĐ) Tình trạng bán tháo cổ phiếu tiếp tục xảy ra trong ngày giao dịch đầu tuần, ngày 3/10, chỉ số VN-Index giảm 45,67 điểm kèm 147 mã giảm sàn. Thị ...
Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Y tế tham mưu giải pháp phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở ...

Tin khác

Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Y tế tham mưu giải pháp phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở dữ liệu y tế của Thành phố. Trước mắt tập trung triển khai đồng loạt 100% cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế; báo cáo về việc trang cấp, mua sắm máy đọc thẻ căn cước công dân cho các cơ sở y tế trong tháng 10/2022.
Xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch sốt xuất huyết Dengue bùng phát

Xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch sốt xuất huyết Dengue bùng phát

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn, tuyệt đối không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phân cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.
Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh: Ngày càng khẳng định được vị thế

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh: Ngày càng khẳng định được vị thế

(LĐTĐ) Sau 5 năm, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh do Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức ngày càng khẳng định được vị thế, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô và đất nước.
Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn

Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như vấn môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị huyện phải đeo bám các nội dung công việc để sớm được giải quyết.
Tìm giải pháp khắc phục áp lực thiếu trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

Tìm giải pháp khắc phục áp lực thiếu trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất cơ chế, quy chuẩn đặc thù về trường học, đặc biệt về số lượng, mô hình trường lớp phù hợp để quận Hoàng Mai có căn cứ bố trí nguồn lực triển khai nhằm giải tỏa áp lực về giáo dục trên địa bàn.
Hà Nội: Tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống

Hà Nội: Tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống

(LĐTĐ) Chiều 29/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp đại biểu người cao tuổi Thủ đô nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2022).
Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường

Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị nắm bắt hiệu quả, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; thường xuyên gặp gỡ đối thoại với thanh niên; tạo cơ chế chính sách để Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ quan quản lý các cấp, ngành, coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.
Lan toả mạnh mẽ hoạt động giám sát từ Quốc hội tới Hội đồng nhân dân cấp cơ sở

Lan toả mạnh mẽ hoạt động giám sát từ Quốc hội tới Hội đồng nhân dân cấp cơ sở

(LĐTĐ) Sáng 27/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 49 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Dự và phát biểu tham luận tại hội nghị Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thiết thực, ý nghĩa, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng kiến nghị: Cần có quy định cụ thể về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng kiến nghị: Cần có quy định cụ thể về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

(LĐTĐ) Phát biểu tại cuộc Họp trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Bộ Y tế cần có quy định đấu thầu thuốc cụ thể, rõ ràng, để các cơ sở y tế có thể hiểu và thực hiện thống nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động