M
24/07/2020 09:30

Ông Đinh Trường Thọ tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

(LĐTĐ) Ông Đinh Trường Thọ,  Bí thư Huyện ủy Thanh Oai khóa XXII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gian hàng “đặc biệt” tại Hội chợ du lịch huyện Thanh Oai
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Tạo bứt phá cho huyện Thanh Oai thành quận trong tương lai
Khơi dậy tiềm năng, phát triển Thanh Oai thành đô thị hiện đại

Sau 3 ngày làm việc (22 - 24/7) với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

0659 8c513d713e62c23c9b73
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 37 đồng chí. Chiều 23/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII đã họp Hội nghị lần thứ Nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Huyện ủy khóa XXII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, trong đó có 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá để đạt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Trong đó, huyện Thanh Oai tập trung giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; duy trì giáo dục toàn diện, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu từ đó tạo tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng huyện thành quận trong tương lai.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được 100% đại biểu dự Đại hội thông qua.

Hoàng Phúc

Nguồn :