Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Hoạt động công đoàn đạt kết quả toàn diện trong 6 tháng đầu năm Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại Sơn Tây LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều phúc lợi dành cho đoàn viên

Theo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, các cấp Công đoàn Thị xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu như: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong các đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) về kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quy trình và có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động…

Cùng với đó, Công đoàn Thị xã cũng nỗ lực làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên…

Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn trao quà, hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Đinh Luyện

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, ngay sau Đại hội Công đoàn cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thị xã đã đẩy mạnh triển khai và đạt được kết quả quan trọng, đóng góp vào việc đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống. Cụ thể, tính riêng trong 9 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Thị xã đã thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức; tổ chức phát động, ký giao ước thi đua gắn với chủ đề công tác năm, sát với thực tế qua đó nhằm tuyên tuyền, giáo dục, vận động đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hăng hái tham gia.

Kết quả, toàn thị xã Sơn Tây có 1.620 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 814 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được áp dụng vào sản xuất và công tác, trong đó khối Giáo dục có 446 sáng kiến, khối Sản xuất kinh doanh có 368 sáng kiến làm lợi trên 6 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của CNVCLĐ thị xã cũng được lan tỏa sâu rộng, nhờ vậy đã có 2 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp thành phố Hà Nội; 62 đồng chí đạt “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” cấp thị xã năm 2022; nhiều tập thể được Trung ương, Thành phố và thị xã Sơn Tây tặng Cờ, bằng khen, giấy khen; số CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thị xã là 23 người, cấp thành phố 21 người.

Tính đến 31/8/2023, LĐLĐ thị xã Sơn Tây quản lý trực tiếp 191 CĐCS với 7.500 đoàn viên/7.735 CNVCLĐ. Ngoài ra, tính trong 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ Thị xã đã phát triển mới 180 đoàn viên, khảo sát 5 đơn vị để thành lập mới tổ chức Công đoàn. Trong 6 tháng đã giới thiệu 160 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, có 60 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian tới, LĐLĐ thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS vững mạnh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

LĐLĐ thị xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2018 - 2023” của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thị xã thành lập Ban Chỉ đạo, tập trung chỉ đạo, tiến hành khảo sát các doanh nghiệp có đủ điều kiện, trọng tâm là ở các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức Công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS.

“Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, LĐLĐ Thị xã sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích giữa đoàn viên Công đoàn với người lao động chưa tham gia tổ chức Công đoàn, để tạo động lực thu hút, khuyến khích người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, các chính sách phúc lợi của doanh nghiệp cần thương lượng đưa quyền lợi cao hơn của đoàn viên Công đoàn so với người lao động chưa gia nhập Công đoàn, để đưa vào nội dung Thỏa ước lao động tập thể”, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây nhấn mạnh giải pháp.

Đinh Luyện

Nên xem

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.
“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Hà Nội đang chịu áp lực lớn giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển kinh tế - xã hội xứng tầm Thủ đô. Trong khi Thành phố phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như: Dân số đông, gia tăng cơ học một cách nhanh chóng, những vấn đề bất cập do hạ tầng giao thông chưa kịp phát triển để đáp ứng tốc độ đô thị hóa; ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến cấp, thoát nước, xử lý ngập nước…
Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

(LĐTĐ) Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi và xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, việc xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là vấn đề đặt ra hàng đầu.
Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Thực tế cho thấy, dù được quan tâm, phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, tuy nhiên hiện hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được tháo gỡ.
34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Đoàn đại biểu ngành Y tế đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 34 công đoàn viên tiêu biểu thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường, công ty dược.
Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

(LĐTĐ) Chiều 29/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thúc đầy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp". Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà báo đã cùng chia sẻ kinh nghiệm để Bộ Tư pháp tiếp thu, tham khảo phục vụ việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số báo chí.

Tin khác

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Đoàn đại biểu ngành Y tế đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 34 công đoàn viên tiêu biểu thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường, công ty dược.
Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tới hơn 300 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 8/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đến 100% cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc quận với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Trong tháng 10 lịch sử, cùng với những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá của tổ chức Công đoàn Thủ đô, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Xem thêm
Phiên bản di động