M
11/08/2020 10:37

Những "cánh én" tham gia phát triển Đảng tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ Công đoàn đồng thời là những đảng viên ưu tú được ví như “những cánh chim không mỏi” trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn và tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên để tạo nguồn cảm hứng cho công nhân lao động noi theo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Góp phần tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Đảng
Nơi nào có tổ chức công đoàn cơ sở, nơi đó phải phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng
Chắp cánh cho những khát vọng

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn xác định việc tham gia xây dựng Đảng, trong đó coi công tác giáo dục, bồi dưỡng những công nhân ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên Công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Đạt được những kết quả tích cực nêu trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn có những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đồng thời là những đảng viên ưu tú. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn và tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên để tạo nguồn cảm hứng cho công nhân lao động noi theo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5132 dsc 3002
Việc lựa chọn công nhân lao động ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp luôn được Công đoàn quan tâm (ảnh Mai Quý)

Có thể kể đến những cán bộ Công đoàn như anh Nguyễn Văn Hưng, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đảng viên, quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt Nam, anh luôn ý thức chủ động nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống và lao động sản xuất để công nhân lao động trong công ty noi theo.

Anh Hưng chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động của công ty. Trong lao động sản xuất, tôi cũng luôn chủ động tìm tòi, học hỏi, đưa ra nhiều sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi lớn cho công ty. Nhiều sáng kiến của tôi đã được ghi nhận ở cấp trên cơ sở và cấp Thành phố”.

Đặc biệt, thời gian qua, anh Hưng đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp. Anh Hưng cho biết: “Ngay từ khi thành lập Chi bộ công ty vào năm 2015, tôi nhận thấy cần phải có sự gắn bó mật thiết giữa tổ chức cơ sở Đảng với tổ chức Công đoàn. Vì vậy, tôi đã chủ động giới thiệu và kết nạp vào Đảng 4/7 đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn để tạo tiền đề cho sự phát triển và thu hút người lao động tham gia vào tổ chức Đảng. Cạnh đó, bản thân tôi cũng luôn đồng hành trợ giúp, tư vấn cho Bí thư Chi bộ khi cần thiết”.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với Chi bộ công ty để phát động các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, lao động sản xuất giỏi, sáng tạo góp phần tăng năng suất, giảm phế phẩm, giảm lãng phí trong sản xuất... Thông qua các phong trào thi đua trong công nhân lao động, Công đoàn phát hiện và giới thiệu các đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng về Đảng.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đồng thời là những đảng viên ưu tú, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên Công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Nhờ đó, hằng năm đã có từ 5 - 7 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng về Đảng.Tính đến nay, Chi bộ công ty có 13 đảng viên và 12 quần chúng ưu tú đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về Đảng. “Thực tế cho thấy, qua sự hoạt động hiệu quả của Công đoàn và Chi bộ đã tạo thiện cảm đối với lãnh đạo công ty khi nhìn nhận về Công đoàn và tổ chức cơ sở Đảng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Chi bộ hoạt động” – anh Hưng chia sẻ.

Chia sẻ về những giải pháp, cách làm hay của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên tại đơn vị, anh Nguyễn Đức Nhân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội cho biết, thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho công nhân thông qua việc thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc; nếp sống văn minh đô thị, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp với hình thức phong phú, sáng tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên.

Cùng với việc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho công nhân lao động phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ở vị trí Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội, anh Nhân cũng luôn nỗ lực để làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ở đơn vị ngày càng vững mạnh.

Anh Nhân chia sẻ: “Tại doanh nghiệp, việc phát triển đảng viên có nhiều thuận lợi như nguồn kết nạp đảng viên nhiều, người lao động có tuổi đời trẻ, năng nổ trong các hoạt động phong trào. Tận dụng điều đó, Chi bộ đã phát hiện những quần chúng ưu tú, từ đó giới thiệu đi học các lớp cảm tình Đảng, hướng dẫn các bước khai lý lịch để quần chúng khai báo đầy đủ, chính xác, giúp cho việc đi thẩm tra dễ dàng, thuận lợi…Nhờ vậy, mỗi năm Chi bộ kết nạp được từ 2 - 3 đảng viên mới.

Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Chi bộ, anh Nhân đã đề xuất với Ban Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ sinh hoạt Đảng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động Chi bộ theo năm để thực hiện các công việc và triển khai các hoạt động của Chi bộ. Qua đó, tạo được uy tín và sự tin tưởng từ phía Ban lãnh đạo công ty”./.

Mai Quý

Nguồn :