M
24/05/2020 11:15

Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội:

Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong đợt dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, hoạt động kinh tế, xã hội đang dần khôi phục. Tuy nhiên, tác động của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, thu nhập, quyền lợi của người lao động. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Nhóm PV

Nguồn :