Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 29/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Đà Nẵng đình chỉ hoạt động khách sạn, quán karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh
Nhiều ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: Văn Luận)

Phát biểu tại Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh cho biết: Điều lệ Công đoàn Việt Nam là văn bản quy định có hệ thống những nguyên tắc cơ bản về mục đích, tôn chỉ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp; tiêu chuẩn đoàn viên cùng quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên; vị trí pháp lý của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị của đất nước, quan hệ của tổ chức Công đoàn với pháp luật.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội Công đoàn Việt Nam thông qua, sửa đổi, bổ sung. Điều lệ là căn cứ quan trọng để mỗi tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên Công đoàn căn cứ, làm thước đo trong tổ chức, hoạt động công đoàn.

"Hội thảo lần này tập trung đánh giá đúng thực trạng, những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố, LĐLĐ cấp quận, huyện; trong phối hợp giữa LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương. Qua đó, đề xuất các nội dung, phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam có liên quan đến các nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và trong phối hợp giữa LĐLĐ cấp tỉnh với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới tránh sự trùng lặp, chồng chéo, không rõ thẩm quyền gây khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của từng cấp Công đoàn", ông Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Luận)

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Minh Nhân đề xuất phương án sửa đổi Điều lệ như sau: Thứ nhất, nghiên cứu, xem xét để bổ sung thêm khái niệm về đoàn viên Công đoàn nhằm phân biệt với đối tượng là người lao động trong các thành phần kinh tế khác. Từ việc phân biệt về đối tượng điều chỉnh, Điều lệ cần tập trung chính vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức Công đoàn.

Thứ hai, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 19: “LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức theo đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với quy định của pháp luật”. Đề xuất phương án bổ sung: “Giao Đoàn Chủ tịch hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục về sáp nhập, chuyển giao tổ chức cơ sở của Công đoàn”.

Tại Khoản 2 Điều 19: “Đối tượng tập hợp của LĐLĐ tỉnh, thành phố là đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn việc tập hợp đoàn viên, người lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động có công ty con, chi nhánh doanh nghiệp, phân hiệu trường... ở địa bàn tỉnh, thành phố khác”. Đề xuất phương án sửa đổi thành: “Đối tượng tập hợp của LĐLĐ tỉnh, thành phố là đoàn viên, người lao động trên địa bàn”.

Thứ ba, ông Lê Minh Nhân cho rằng, cần xem xét việc thống nhất thành lập Công đoàn ngành ở các lĩnh vực đã rõ ngành, nghề, có tính đơn ngành như lĩnh vực may mặc. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh việc phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Trung ương đối với các Công đoàn cơ sở thuộc địa phương và ngược lại.

Nghiên cứu, xem xét chức năng, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh thực hiện phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động thành lập các Công đoàn cơ sở thuộc công ty con, chi nhánh doanh nghiệp,... hoạt động ở nhiều địa phương theo hướng xem xét, nghiên cứu mô hình Công đoàn tập trung ở nơi công ty, chi nhánh doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nhằm tập hợp được tối đa người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, phát huy được về hoạt động Công đoàn lĩnh vực ngành, nghề trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, tại điểm c Khoản 4 Điều 19 và tại điểm b mục 15.1 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ: “Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn...”,

Đề xuất sửa đổi thành: “Tham gia với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn…”.

Nhiều ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Minh Nhân phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Luận)

Về phía Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đại diện đơn vị tham gia hội thảo có ý kiến đề xuất như sau:

Thứ nhất, để phù hợp với điều kiện trong tình hình mới, cần sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn của LĐLĐ tỉnh, thành phố theo hướng chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ và phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quận huyện, Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn các khu công nghiệp tác nghiệp.

Thứ hai, một số nhiệm vụ liên quan đến công tác phối hợp như thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,... tham gia điều tra tai nạn lao động cần phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao quyền hạn của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.

Thứ ba, quy định của Điều lệ về phân cấp cho LĐLĐ tỉnh, thành phố về việc “Tập hợp đoàn viên, người lao động trong đơn vị sử dụng lao động có công ty con, chi nhánh doanh nghiệp, phân hiệu trường,... ở địa bàn tỉnh, thành phố khác” tại Khoản 2 Điều 19 quy định cụ thể cho Công đoàn cấp trên trực tiếp trong Điều lệ, không cần hướng dẫn chi tiết thi hành Điều lệ như hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng cũng đã nêu một số ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như những bất cập từ cơ sở.

Cụ thể, đơn vị đề xuất Công đoàn Việt Nam nghiên cứu về Cờ của Công đoàn Việt Nam để phù hợp với điều kiện khi có tổ chức đại diện của người lao động khác được thành lập ở cấp cơ sở theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam, quy định về mức đóng kinh phí, đoàn phí Công đoàn đối với đối tượng người lao động đang làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ, các Văn phòng đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Đơn vị cũng đề nghị có quy định riêng một điều trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam về Công đoàn Viên chức, trong đó đề nghị đổi tên Công đoàn Viên chức, ở cấp ngành Trung ương là “Công đoàn Công chức, Viên chức Việt Nam” hoặc “Công đoàn khối các cơ quan Trung ương”, ở cấp tỉnh, thành phố là “Công đoàn Công chức, Viên chức tỉnh (thành phố)” hoặc “Công đoàn khối các cơ quan” cho phù hợp với đối tượng quản lý như hiện nay.

"Đề nghị có quy định rõ, thống nhất về cấp quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối với Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để thuận lợi cho hoạt động Công đoàn khối công chức, viên chức.

Thực tế hiện nay, ở một số tỉnh, thành phố, Công đoàn Viên chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của LĐLĐ tỉnh, thành phố; ở nhiều tỉnh, thành Công đoàn Viên chức trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, biên chế cán bộ, quỹ lương thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, chỉ đạo hoạt động xin ý kiến 2 bên.

Có nơi Công đoàn Viên chức có trụ sở riêng, sinh hoạt chi bộ, Công đoàn chung Đảng ủy khối, chỉ đạo hoạt động vừa xin ý kiến Đảng ủy khối các cơ quan, vừa xin ý kiến LĐLĐ tỉnh, thành phố", đại diện Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến.

Bên cạnh các ý kiến trên, đơn vị cũng cho rằng, cần nghiên cứu quy định rõ về mối quan hệ phối hợp giữa Công đoàn ngành Trung ương với Công đoàn địa phương trong chỉ đạo hoạt động của Công đoàn trực thuộc. Sự liên kết, phối hợp giữa Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn ngành cấp tỉnh còn mờ nhạt, không có gì để ràng buộc. Nhìn chung mới thông qua các lớp tập huấn, chỉ đạo nội dung đặc thù ngành, công tác đối ngoại và dự đại hội nhiệm kỳ,...

Ngoài các ý kiến góp ý trên, tại hội thảo diễn ra sáng 29/11 cũng đã ghi nhận nhiều đề xuất tâm huyết sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam của các đơn vị tham dự.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh yêu cầu Tổ thư ký hội thảo tích cực tổng hợp, ghi nhận đầy đủ các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội thảo để làm cơ sở tổng hợp báo cáo, kiến nghị với Tiểu ban sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam theo phân công.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...
Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối nay (5/2), sự kiện chính của Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Nhịp điệu mới" sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tăng hiệu quả ...
Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, nhiều người khi đi qua công viên Cầu Giấy (Hà Nội) khá bất ngờ khi gần 50% lượng hàng rào sắt tại đây ...
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ ...

Tin khác

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đã giúp đoàn viên, người lao động nắm rõ các quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và làm tròn bổn phận, nghĩa vụ đối với đơn vị, doanh nghiệp.
Sôi nổi giải kéo co trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Tín

Sôi nổi giải kéo co trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải kéo co công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão; chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và huyện Thạch Thất phát động, mới đây, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn đã phát động phong trào thi đua tới công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện năm 2023.
Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục có tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ quan trọng trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam năm 2023 là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, khắc phục khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, gắn với đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề cho người lao động cũng như ưu tiên chăm lo nhà ở cho công nhân lao động với nhiều giải pháp khác nhau.
Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

(LĐTĐ) Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố tổ chức lễ ra quân trồng khoảng 3.000 cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động có thêm động lực, an tâm làm việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu và LĐLĐ huyện Sóc Sơn. Cùng đi có đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex. Cùng đi còn có đại diện Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động