M
10:22 | 08/12/2019

Nhân rộng mô hình hay trong các tổ dân phố

(LĐTĐ) Trong những năm qua, nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn được các quận, huyện, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Nhiều khu dân cư, tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đáng chú ý, nhiều sáng tạo, xây dựng mô hình quản lý hay, đã và đang tạo được nhiều chuyển biến rõ rệt.

Lê Thăm - Đinh Luyện

Nguồn :