M
09/10/2020 09:42

Nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết tâm vượt khó trong xây dựng, phát triển thành phố. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, giúp Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế Thủ đô, tạo lập cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020
Nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn
Tính đến nay các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI cơ bản đã hoàn thành, một số chỉ tiêu còn vượt kế hoạch (ảnh các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI).

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương;

Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Trên cơ sở đó, Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời tích cực nghiên cứu xây dựng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy chế, quy định trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm còn tồn tại, hạn chế.

Ngay sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”. Đây là chương trình có ý nghĩa “cốt lõi, xương sống” ảnh hưởng sâu sắc đối với 7 chương trình công tác còn lại.

Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện sinh động, thuyết phục trên từng lĩnh vực. Trong đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên. Việc quán triệt, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy được triển khai sâu rộng, tăng cường hội nghị trực tuyến đến tận xã, phường, thị trấn...

Nhằm chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở, mỗi năm thành phố tổ chức khoảng 30 lớp trung cấp lý luận chính trị cho gần 3.000 cán bộ cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, chủ động. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng đi vào nền nếp với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ - lĩnh vực “then chốt” của “then chốt”, Thành ủy, các cấp ủy thành phố Hà Nội đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; mặc dù phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, nhưng luôn bảo đảm đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ban Thường vụ Thành ủy đã sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy giảm từ 59 còn 50 đảng bộ.

Riêng giai đoạn 2018-2020, khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền giảm hơn 1.900 biên chế và dự kiến giảm 19.052 biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện tự chủ tài chính. Ở cấp cơ sở, sau sắp xếp, toàn thành phố đã giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã; 2.708 thôn, tổ dân phố; 985 chi bộ và 33.583 người hoạt động không chuyên trách. Dấu ấn đổi mới, sáng tạo còn thể hiện trong việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh thăm nhà máy sản xuất thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Qua đó, Hà Nội đã giải quyết các vụ việc phức tạp đạt tỷ lệ trên 85%; củng cố 100% tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có vấn đề phức tạp; là cơ sở quan trọng giúp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức Đảng cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở. Hà Nội cũng đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tính đến hết tháng 6/2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên và 59 tổ chức Đảng; qua đó góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã quán triệt, vận dụng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Công tác nội chính của Thành ủy đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, không để hình thành các tổ chức đối lập, các hoạt động gây rối, khủng bố, phá hoại. Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện quan trọng của quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn; tăng cường bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh đô thị. Nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, nổi cộm, phức tạp, bức xúc kéo dài được giải quyết. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh, thượng tôn pháp luật...

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện

Những kết quả ấn tượng về công tác xây dựng Đảng là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng và đạt mức khá trong giai đoạn 2015-2020; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (từ 7,3% đến 7,8%), cao hơn giai đoạn 2010-2015 (6,93%).

Năm 2020, quy mô GRDP của Hà Nội ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tương đương 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng mạnh; khu vực nông nghiệp giảm còn 2,09%. Tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân đạt 7,12%/năm.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 48,47 tỷ USD, tăng 1,34 lần so với năm 2015. Hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt kết quả tích cực, vốn huy động liên tục tăng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của thành phố tăng 15 bậc, lên vị trí thứ 9 cả nước.

Bằng những giải pháp quyết liệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 liên tục tăng và vượt dự toán, ước đạt gần 1.200.000 tỷ đồng, tăng 11,1%/ năm, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn trước, bằng 39,2% GRDP, đạt mục tiêu đề ra. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2019 đạt 8,67 tỷ USD, cao nhất sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập, là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội dẫn đầu cả nước.

Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% tổng sản phẩm nội địa (GDP), 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước. Hà Nội cũng có hợp tác giao thương chặt chẽ với nhiều địa phương trong toàn quốc (đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển với trên 50 địa phương), nhất là Vùng Thủ đô và tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn
Ảnh minh họa.

Song song với phát triển kinh tế, 5 năm qua, công tác phát triển đô thị, nông thôn; phát triển văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học... của Thủ đô đều có bước chuyển biến ấn tượng góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh… Thành phố tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội.

Ước tính đến năm 2020, diện tích đất đô thị dành cho giao thông, tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng của thành phố đều tăng, ước đạt lần lượt là 10,05% và 20,05%. Bên cạnh đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, làm thay đổi diện mạo kiến trúc Thủ đô; từng bước phát triển vùng đô thị khu vực hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Đến nay, Hà Nội đã đạt diện tích nhà ở bình quân 27,25m2/người, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 49,2%. Hà Nội đã hoàn thành trồng mới 1 triệu cây xanh trước 2 năm và đang trồng thêm 600 nghìn cây xanh.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư cấp nước sạch cho người dân ven đô, nông thôn. Đến cuối năm 2019, 100% hộ dân ở đô thị và 75% hộ dân ở khu vực nông thôn đã được cung cấp nước sạch (năm 2015 đạt 37%), vượt chỉ tiêu đề ra. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Đến cuối năm 2020, toàn thành phố có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,1%, hoàn thành trước thời hạn 2 năm mục tiêu đề ra, là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,36 lần so với năm 2016.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, Hà Nội tiếp tục quan tâm, chú trọng đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các giá trị văn hóa truyền thống nghìn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy. Thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy truyền thống, 5 năm qua Hà Nội chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân. Các chính sách của Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… được thực hiện đúng, đủ và kịp thời; ngoài ra còn ban hành và thực hiện nhiều chính sách đặc thù, riêng có của Hà Nội.

Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 90,1%. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội đã xây dựng 10.000 nhà ở cho người có công; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7.565 nhà ở cho hộ nghèo. Hà Nội cũng đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trong 5 năm qua, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của thành phố được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Hà Nội còn chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Có thể nói, không những cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, mà vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Đây chính là những cơ sở để thành phố đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong giai đoạn tới./.

Nguyễn Công

Nguồn :