M
13/08/2020 13:36

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Sáng 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Đan Phượng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong công chức, viên chức ở Đan Phượng
Những tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở Đan Phượng
Đoàn viên công đoàn huyện Đan Phượng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành thành phố,…

Tham dự đại hội có 189 đại biểu chính thức, đại điện cho hơn 6.500 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đan Phượng.

4704 dp02
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Kinh tế phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Trần Đức Hải khẳng định, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng, nhiệm kỳ 2020-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện mục tiêu xây dựng Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIII trình đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, đạt nhiều kết quả mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,63%, một số mặt tăng trưởng vững chắc, sản phẩm hàng hóa đa dạng, xây dựng được thương hiệu cho một số sản phẩm nông sản. Giá trị nông nghiệp, thủy sản đạt 371 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,25 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 61,2 triệu đồng/người/năm, gấp 2,1 lần năm 2015.

Bên cạnh đó, huyện đã huy động tốt các nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục được quan tâm và có bước phát triển mới, an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,…

4713 dp3
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trần Đức Hải khai mạc đại hội.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm sáng tạo nên đã đạt kết quả nổi bật. Đến hết năm 2019, huyện có 9/15 xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện Đan Phượng chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên không ngừng được nâng lên, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện,…

Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Đan Phượng tập trung thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, kết quả xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực, hoàn thành quy hoạch, đầu tư hạ tầng tạo bước đột phá cho phát triển. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế; tạo bước tăng trưởng nhanh, vững chắc theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, phát triển huyện Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đan Phượng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, những kết quả, thành tích đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển của huyện trong những năm tới.

Bày tỏ sự nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ huyện Đan Phượng đề ra cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tập trung triển khai thực hiện tốt đề án “Đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận giai đoạn 2020 – 2025”. Trong đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững. Huyện cần huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí quận; tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, làm tiền đề, nền tảng để phát triển thành đô thị.

4710 dp2
Các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu huyện phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ - công nghiệp. Phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Đan Phượng có uy tín trên thị trường,... Bên cạnh phát huy giá trị của các di sản văn hóa gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, huyện quan tâm kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế,…

Về công tác xây dựng Đảng, huyện Đan Phượng cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới công tác dân vận; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Để góp phần xây dựng huyện sớm trở thành quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, huyện Đan Phượng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh,... Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, trước mắt Đảng bộ huyện Đan Phượng tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và nhân dân, vừa chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thay mặt đại hội tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Trần Đức Hải khẳng định, đại hội nghiêm túc nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, tạo đà phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng huyện trở thành quận giàu đẹp, văn minh.

Hà Phong

Nguồn :