M
16:32 | 22/02/2020

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2020:

Nâng cao chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên

(LĐTĐ) Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” thành phố Hà Nội năm 2020 được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.    

nang cao chat luong mang luoi an toan ve sinh vien Tăng cường tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ
nang cao chat luong mang luoi an toan ve sinh vien Quan trọng nhưng còn nhiều khó khăn
nang cao chat luong mang luoi an toan ve sinh vien Nỗ lực cải thiện môi trường lao động và phòng ngừa tai nạn lao động

Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 07 /KH-LĐLĐ về tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; vận động công nhân lao động quan tâm, chủ động thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động để An toàn vệ sinh lao động  trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua hội thi cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 Đặc biệt, Hội thi cũng là dịp để LĐLĐ Thành phố và các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng các An toàn vệ sinh viên giỏi, các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

nang cao chat luong mang luoi an toan ve sinh vien
Thí sinh dự thi xử lý tình huống cấp cứu tai nạn lao động tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Thành phố năm 2017. Ảnh minh họa.

Theo quy định của LĐLĐ Thành phố, đối tượng tham gia dự thi là các An toàn vệ sinh viên; cán bộ An toàn vệ sinh lao động  trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung hội thi tập trung vào các kiến thức pháp luật tổng quan, kiến thức kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hành các thao tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý các sự cố thường gặp. (Trọng tâm là: Luật An toàn vệ sinh lao động, luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn sử dụng máy móc thiết bị, biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn sử dụng hóa chất, an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; Các văn bản chỉ đạo của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động …).

Về hình thức của hội thi, LĐLĐ Thành phố quy định, ở cấp trên cơ sở, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở sẽ lựa chọn với hình thức sân khấu hóa hoặc thi viết. Cả hai hình thức thi này đều có phần thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thành phố hoàn thành việc tổ chức hội thi của cấp mình trước 5/5/2020. Trên cơ sở kết quả thi, mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn các thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất (03 thí sinh chính thức, 01 thí sinh dự bị), đăng ký tham dự Hội thi cấp Thành phố gửi về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 06/5/2020. Hội thi cấp Thành phố sẽ diễn ra dưới hình thức thi viết và dự kiến được tổ chức cuối tháng 5/2020.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: Hội thi phải được tổ chức sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Qua hội thi, LĐLĐ Thành phố sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2020

Phạm Diệp

Nguồn :