Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 26/5 Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.
Bảo đảm an toàn cho trẻ đến trường Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương 88 công nhân giỏi và sáng kiến, sáng tạo

Phát huy những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội, Quận ủy Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2021, 23/23 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Với mong muốn để cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Quận ủy Tây Hồ đã phát hành cuốn Sổ tay “Cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng thời, để lan tỏa các tấm gương, hành động đẹp của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai Cuộc thi viết lan tỏa hành động đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ, trong đó có 143 bài tiêu biểu về các tấm gương, hành động đẹp của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của quận. Trên cơ sở đó, Quận ủy đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Tây Hồ - Những tháng ngày không quên” tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn quận.

Để giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức, xác định rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo việc đăng ký đảm nhận giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, phức tạp.

Theo đó, giao các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý với tinh thần người đứng đầu phải thực hiện trách nhiệm nêu gương và ban hành quyết định phê duyệt nội dung đăng ký của 33 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy, trưởng các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra ý kiến thảo luận, tìm ra những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bàn giải pháp phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, Đảng ủy đã hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và sử dụng hiệu quả cuốn sổ tay “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng bộ quận Tây Hồ.

Đảng ủy phường đã làm tốt công tác về tư tưởng, tạo sự đồng thuận, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, “nói đi đôi với làm”, “học tập đi đôi với làm theo”, thực hiện học tập, nêu gương bằng những hành động, việc làm cụ thể, chống hình thức, khẩu hiệu.

100% các đầu mối trực thuộc Đảng ủy đã nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch của đơn vị trong tháng 2/2022. Tuyên giáo Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề cả năm và đề cương bài giảng phân kỳ theo tháng (30-45 phút/tháng).

Nêu cao tinh thần gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập Bác từ những việc nhỏ, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, truyền tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân có khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quận Tây Hồ phát triển toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ cho rằng đây là cách làm phù hợp trong điều kiện 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã làm được, cũng như trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các gương điển hình tiên tiến và mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhiều tấm gương bình dị đã được phát hiện qua Cuộc thi viết lan tỏa hành động đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tạo mọi điều kiện để người dân làm hộ chiếu theo mẫu mới

Tạo mọi điều kiện để người dân làm hộ chiếu theo mẫu mới

(LĐTĐ) Cùng với các đơn vị khác trên cả nước, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ...
Ngủ gật khi xem tivi có thể gây… tử vong sớm, béo phì

Ngủ gật khi xem tivi có thể gây… tử vong sớm, béo phì

Ngủ gật trên ghế sofa lúc xem tivi là thói quen của rất nhiều người, song nó không hề vô hại như ta vẫn tưởng.
Giá SGK tăng cao, giáo viên vùng cao khổ vì bị hiểu lầm “ăn chặn” tiền học sinh

Giá SGK tăng cao, giáo viên vùng cao khổ vì bị hiểu lầm “ăn chặn” tiền học sinh

Giá SGK mới tăng cao đang tạo thêm áp lực cho không ít gia đình có con em đi học, đặc biệt, với các phụ huynh ở khu vực có ...
85,4% dòng thuế trong ACFTA dự kiến được xóa bỏ thuế quan tới năm 2027

85,4% dòng thuế trong ACFTA dự kiến được xóa bỏ thuế quan tới năm 2027

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương ...
Séc khởi động chuỗi sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU

Séc khởi động chuỗi sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU

Chủ tịch EC Von der Leyen cho biết còn rất nhiều việc phải làm đối với nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Séc, bao gồm an ninh năng ...
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã ...
Bão số 1 giật cấp 14, Bắc Bộ có mưa rất to từ đêm nay

Bão số 1 giật cấp 14, Bắc Bộ có mưa rất to từ đêm nay

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối và đêm nay (2/7) đến ngày 4/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, ...

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

(LĐTĐ) "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4, triển khai dự án tuyến đường vành đai 4- Vùng Thủ đô để tạo sự đồng thuận trong nhân dân". Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hôm nay (1/7).
Lấy ý kiến người dân về tổ chức giao thông trên tuyến xe buýt nhanh BRT

Lấy ý kiến người dân về tổ chức giao thông trên tuyến xe buýt nhanh BRT

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang nghiên cứu phương án để đảm bảo phát huy hết làn đường ưu tiên hiện có của buýt nhanh BRT. Về công tác tổ chức giao thông trên tuyến, Sở sẽ lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và quan trọng nhất là được sự đồng tình cao của nhân dân trước khi thực hiện.
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với các nội dung: Tái chất vấn liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công và quản lý sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử quận.
Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

(LĐTĐ) Tại Hội nghị họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022 chiều 1/7 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trả lời câu hỏi về khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trong nội đô, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết đến tháng 10/2022 nhà máy điện rác sẽ đi vào hoạt động ổn định, đốt rác với với công suất 4.000 tấn rác/ngày.
Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội có 3.711 hội có tính chất hội quần chúng được tổ chức từ Thành phố đến cơ sở, hoạt động đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 19 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vi Thành phố. Những năm qua, các hội quần chúng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Thành phố giao, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, những nhiệm vụ của Nhà nước cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Làm rõ thông tin quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Làm rõ thông tin quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

(LĐTĐ) Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Với các định hướng tại Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu, việc Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết năm 2016… việc kết luận nhà cao tầng gây quá tải, thiếu trường học nhà trẻ, giảm tiện ích… tại một số dự án là chưa thỏa đáng.
Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022. Đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì họp báo. Cùng dự có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế

Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế

(LĐTĐ) Tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, sáng 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 3 lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển trong những năm tới, đó là: Văn hóa, giáo dục và y tế, cũng là những thế mạnh của Vương quốc Anh và hai bên đang có rất nhiều dư địa để hợp tác.
Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

(LĐTĐ) Sáng 1/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVI, dự kiến diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2022. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo.
Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Tròn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội, tổ chức bộ máy chính quyền đã gọn, nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Xem thêm
Phiên bản di động