Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 26/5 Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.
Bảo đảm an toàn cho trẻ đến trường Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương 88 công nhân giỏi và sáng kiến, sáng tạo

Phát huy những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội, Quận ủy Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2021, 23/23 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Với mong muốn để cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Quận ủy Tây Hồ đã phát hành cuốn Sổ tay “Cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng thời, để lan tỏa các tấm gương, hành động đẹp của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai Cuộc thi viết lan tỏa hành động đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ, trong đó có 143 bài tiêu biểu về các tấm gương, hành động đẹp của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của quận. Trên cơ sở đó, Quận ủy đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Tây Hồ - Những tháng ngày không quên” tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn quận.

Để giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức, xác định rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo việc đăng ký đảm nhận giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, phức tạp.

Theo đó, giao các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý với tinh thần người đứng đầu phải thực hiện trách nhiệm nêu gương và ban hành quyết định phê duyệt nội dung đăng ký của 33 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy, trưởng các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra ý kiến thảo luận, tìm ra những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bàn giải pháp phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, Đảng ủy đã hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và sử dụng hiệu quả cuốn sổ tay “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng bộ quận Tây Hồ.

Đảng ủy phường đã làm tốt công tác về tư tưởng, tạo sự đồng thuận, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, “nói đi đôi với làm”, “học tập đi đôi với làm theo”, thực hiện học tập, nêu gương bằng những hành động, việc làm cụ thể, chống hình thức, khẩu hiệu.

100% các đầu mối trực thuộc Đảng ủy đã nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch của đơn vị trong tháng 2/2022. Tuyên giáo Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề cả năm và đề cương bài giảng phân kỳ theo tháng (30-45 phút/tháng).

Nêu cao tinh thần gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập Bác từ những việc nhỏ, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, truyền tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân có khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quận Tây Hồ phát triển toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ cho rằng đây là cách làm phù hợp trong điều kiện 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã làm được, cũng như trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các gương điển hình tiên tiến và mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhiều tấm gương bình dị đã được phát hiện qua Cuộc thi viết lan tỏa hành động đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum bổ sung sữa non

Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum bổ sung sữa non

(LĐTĐ) Mới đây, Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt với hệ dưỡng chất kép: phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) và kháng thể IgG, giúp tăng đề kháng nhanh cho người lớn.
Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Để tập trung hoàn thành Quy hoạch Thủ đô theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng quy hoạch, ngày 29/9 tới, một hội thảo khoa học sẽ chính thức được tổ chức với sự tham gia của hơn 350 đại biểu.
TP.HCM: Bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã tử vong

TP.HCM: Bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã tử vong

(LĐTĐ) Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tích cực cứu chữa, nhưng bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã không qua khỏi.
TNG Holdings Vietnam tài trợ xây 100 căn nhà Đại đoàn kết tại Hậu Giang

TNG Holdings Vietnam tài trợ xây 100 căn nhà Đại đoàn kết tại Hậu Giang

(LĐTĐ) Hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, TNG Holdings Vietnam vừa đóng góp hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hậu Giang để xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết.
EVNHANOI: Cung cấp các dịch vụ điện hiệu quả đến khách hàng nhờ ứng dụng công nghệ số

EVNHANOI: Cung cấp các dịch vụ điện hiệu quả đến khách hàng nhờ ứng dụng công nghệ số

(LĐTĐ) Với việc ứng dụng công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang cung cấp các dịch vụ điện đến khách hàng một cách hiệu quả, tiện lợi. Đặc biệt, EVNHANOI đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 27/9, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tin khác

Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Để tập trung hoàn thành Quy hoạch Thủ đô theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng quy hoạch, ngày 29/9 tới, một hội thảo khoa học sẽ chính thức được tổ chức với sự tham gia của hơn 350 đại biểu.
Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

(LĐTĐ) Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đền Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan của các dòng sông này đang được các chuyên gia cùng các cấp chính quyền Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.
Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Hơn 1.500 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48

Hơn 1.500 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48

(LĐTĐ) Cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 sẽ khai mạc vào 7 giờ ngày 30/9 tại đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 1.500 vận động viên.
Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND, quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch văn hóa

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch văn hóa

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 17/3/2021 và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022.
Bảo đảm chế độ chính sách cho người dân quanh khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Bảo đảm chế độ chính sách cho người dân quanh khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

(LĐTĐ) Sáng 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Quận Hoàng Mai sẽ xây mới 4 trường học tại phường Hoàng Liệt

Quận Hoàng Mai sẽ xây mới 4 trường học tại phường Hoàng Liệt

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàng Mai khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) để xem xét về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách quận.
Xem thêm
Phiên bản di động