Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Sáng 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận 2,75 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Trong Quý I/2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận tiền và hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền trị giá trên 6,337 tỷ đồng và hàng hóa; hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ công giáo nghèo trị giá 200 triệu đồng; 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị xã Sơn Tây trị giá 250 triệu đồng.

Về thực hiện các cuộc vận động, tính đến ngày 30/3/2021, đã có 116 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2021 với số tiền trên 20,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong Quý I/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng Luật, đúng tiến độ.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức 5 Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề theo từng năm với tổng số 1.180 lượt người tham dự; tổ chức 2 Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng bám sát các chuyên đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và chủ đề công tác của cơ quan để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện nếp sống văn minh; văn hóa ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô trong Quý I/2021 với hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô đều hoàn thành. Thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực triển khai các nội dung của Chỉ thị 35, 45 về công tác bầu cử, đảm bảo đúng Luật, dân chủ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà động viên các đối tượng yếu thế trong xã hôi… Trong các kết quả đạt được, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Mặt trận.

Điểm lại hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Quý I/20201, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp Mặt trận từ thành phố tới cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đóng góp vào thành tích chung của Thành phố

Về triển khai nhiệm vụ trong Quý II, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng hàng đầu các cấp Mặt trận cần quan tâm, đó là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cụ thể, các cấp Mặt trận cần chú trọng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai kế hoạch hành động thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Bên cạnh đó, cần triển khai tốt công tác bầu cử, thực hiện đúng Luật và tròn vai của Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo dân chủ, công bằng; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đi bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân, không để tình trạng bầu cử thay.

“Mặt trận Tổ quốc cần tổ chức công tác giám sát bầu cử; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội một cách khách quan, toàn diện, kịp thời tránh tình trạng quan liêu, xuôi chiều. Không vì chạy theo thành tích, giấu đi những phát sinh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần sâu rộng đến mỗi gia đình, từng cử tri, để mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử”, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục quan tâm triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cuộc vận động ủng hộ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ Phòng chống Covid-19, Quỹ Vì người nghèo…

Với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay trong học tập, làm theo Bác. Việc học tập, làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần đây nhất là việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cung ứng thực phẩm ...
Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra lưu trú của khách để phòng, chống ...
Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

(LĐTĐ) Ngày 5/8 tới đây, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam ...
Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

(LĐTĐ) Tổng Cục Hải quan cho phép vận chuyển hàng hoá đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ...
Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình vừa phát thông báo tìm người đã đến ngõ 187 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá và chợ Long Biên ...
Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên nền tảng số trong bối cảnh dịch Covid-19, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ ...
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

(LĐTĐ) Từ ngày 24/7, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tổng Công ...

Tin khác

Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là một sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao; tổ chức trình diễn nghề thủ công đặc trưng tại các phố “Hàng”; số hóa các di sản và sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho các du khách… Trong đó, các chuyên gia thừa nhận, việc đề cao giá trị văn hóa, con người phố cổ là một trong những yếu tố cốt lõi.
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn hiện hữu, hầu hết các dự án đang và sắp triển khai đều có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là trong bối cảnh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ghi nhận hiệu quả ban đầu

Ghi nhận hiệu quả ban đầu

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch các phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

(LĐTĐ) Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, đa số các địa phương và người dân Thủ đô đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn không ít vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Để Hà Nội sớm trở lại cuộc sống “bình thường mới”, hơn lúc nào hết, thời điểm này, các lực lượng chức năng cần siết chặt kỷ luật, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để đẩy lùi dịch bệnh.
Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

(LĐTĐ) Nhìn một cách tổng thể, đến thời điểm hiện tại, cả Thủ đô đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một cách nghiêm túc. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Thủ đô sớm kiểm soát dịch bệnh.
Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

(LĐTĐ) Mô hình "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của của đội ngũ y, bác sĩ, cũng như bệnh nhân đang cách ly vì dịch Covid-19, sáng nay (2/8), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm, trao hỗ trợ cho y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Nội và những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trên tinh thần Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các quận, huyện đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát người dân đi lại, nhiều trường hợp không chính đáng bị xử lý nghiêm.
Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

(LĐTĐ) Sự kết hợp hài hòa, sinh động của tổng thể kiến trúc và sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày của phố cổ đã mang đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo tồn phố cổ, cần có những biện pháp “mạnh” để giảm thiểu sự tác động và khai thác bền vững các tiềm năng.
Nhịp cầu nối dân với Đảng

Nhịp cầu nối dân với Đảng

Trải qua chặng đường 91 năm (1/8/1930 - 1/8/2021), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo khí thế và động lực xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động