M
31/03/2021 18:57

Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Sáng 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận 2,75 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Trong Quý I/2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận tiền và hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền trị giá trên 6,337 tỷ đồng và hàng hóa; hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ công giáo nghèo trị giá 200 triệu đồng; 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị xã Sơn Tây trị giá 250 triệu đồng.

Về thực hiện các cuộc vận động, tính đến ngày 30/3/2021, đã có 116 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2021 với số tiền trên 20,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong Quý I/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng Luật, đúng tiến độ.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức 5 Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề theo từng năm với tổng số 1.180 lượt người tham dự; tổ chức 2 Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng bám sát các chuyên đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và chủ đề công tác của cơ quan để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện nếp sống văn minh; văn hóa ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Mặt trận Tổ quốc Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô trong Quý I/2021 với hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô đều hoàn thành. Thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực triển khai các nội dung của Chỉ thị 35, 45 về công tác bầu cử, đảm bảo đúng Luật, dân chủ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà động viên các đối tượng yếu thế trong xã hôi… Trong các kết quả đạt được, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Mặt trận.

Điểm lại hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Quý I/20201, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp Mặt trận từ thành phố tới cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đóng góp vào thành tích chung của Thành phố

Về triển khai nhiệm vụ trong Quý II, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng hàng đầu các cấp Mặt trận cần quan tâm, đó là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cụ thể, các cấp Mặt trận cần chú trọng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai kế hoạch hành động thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Bên cạnh đó, cần triển khai tốt công tác bầu cử, thực hiện đúng Luật và tròn vai của Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo dân chủ, công bằng; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đi bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân, không để tình trạng bầu cử thay.

“Mặt trận Tổ quốc cần tổ chức công tác giám sát bầu cử; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội một cách khách quan, toàn diện, kịp thời tránh tình trạng quan liêu, xuôi chiều. Không vì chạy theo thành tích, giấu đi những phát sinh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần sâu rộng đến mỗi gia đình, từng cử tri, để mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử”, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục quan tâm triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cuộc vận động ủng hộ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ Phòng chống Covid-19, Quỹ Vì người nghèo…

Với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay trong học tập, làm theo Bác. Việc học tập, làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc.

B.D

Nguồn :