M
19:29 | 28/08/2019

Lương giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao nhất 11,92 triệu đồng

(LĐTĐ) Theo Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp, hệ số lương giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp cao nhất sẽ là 8,0, tương đương với mức lương 11,92 triệu đồng/tháng.

luong giao vien giao duc nghe nghiep cao nhat 1192 trieu dong Tiếp tục đề xuất tăng lương giáo viên cao bằng công an, quân đội
luong giao vien giao duc nghe nghiep cao nhat 1192 trieu dong Hàng nghìn giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế
luong giao vien giao duc nghe nghiep cao nhat 1192 trieu dong Ủng hộ đề xuất lương cao cho giáo viên

Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH áp dụng đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập.

luong giao vien giao duc nghe nghiep cao nhat 1192 trieu dong
Theo Thông tư, căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ để bổ nhiệm và xếp lương cho đối tượng viên chức giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận để bổ nhiệm và xếp lương cho đối tượng viên chức giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), mã số: V.09.02.01 , được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), mã số: V.09.02.02, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), mã số: V.09.02.03, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III), mã số: V.09.02.04, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, mã số: V.09.02.05, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số: V.09.02.06, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, mã số: V.09.02.08, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số: V.09.02.09, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có mức lương cao nhất là 11,92 triệu đồng/tháng; giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có mức lương cao nhất là 10,1022 triệu đồng/tháng; giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có mức lương cao nhất là 7,4202 triệu đồng/tháng…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2019.

B.D

Nguồn :