Luôn nêu cao phương châm lấy phòng để tránh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch trong đó có nhiều văn bản mang tính chiến lược và lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Qua đó, tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Phòng chống cháy nổ trong quá trình sử dụng gas Kiểm tra phòng chống cháy nổ tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hơn 60% số vụ cháy được xử lý kịp thời ngay khi phát sinh

Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 268 vụ cháy, nổ khiến 6 người chết và 18 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu...). Trong đó, nội thành xảy ra 151 vụ, chiếm 56,3% số vụ cháy. Loại hình cơ sở xảy ra cháy, nổ chủ yếu là nhà dân đơn lẻ; nhà kho, xưởng sản xuất; nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh và cháy phương tiện giao thông… Tình hình cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận 154 tin báo cứu nạn cứu hộ, trong đó có mắc kẹt, đuối nước, tự tử, tai nạn giao thông…

Luôn nêu cao phương châm lấy phòng để tránh
Quận Hoàng Mai ra mắt mô hình điểm "Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận".

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch trong đó có nhiều văn bản mang tính chiến lược và lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Mặc dù trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên các mặt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy; công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... vẫn được các đơn vị duy trì thực hiện với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.Qua đó, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra được kiềm chế, kéo giảm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có bước đổi mới, hướng tới nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, qua đó tác động tích cực tới cơ sở và quần chúng nhân dân. Hơn 60% số vụ cháy, sự cố, tai nạn đã được lực lượng cơ sở, quần chúng nhân dân phát hiện xử lý kịp thời ngay khi mới phát sinh. Song song với đó, công tác rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhất là các phương án có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện được các đơn vị quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đặc biệt, công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được Công an thành phố Hà Nội duy trì, thực hiện nghiêm túc; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin đảm bảo thông suốt, kịp thời; sự hiệp đồng, phối hợp trong công tác tổ chức chữa cháy được các đơn vị thực hiện đến ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của các đơn vị thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh “bốn tại chỗ” về phòng cháy chữa cháy

Bên cạnh những ưa điểm còn có những tồn tại, hạn chế. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, đó là, công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền mới dừng lại ở ban hành văn bản chỉ đạo; việc kiểm tra đôn đốc, sơ, tổng kết đánh giá còn yếu nên hiệu quả thực hiện tại cơ sở nhất là cấp phường, xã, thị trấn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chương trình như: Tổ chức hội thảo về ứng dụng khoa học công nghệ đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng “bốn tại chỗ” về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một số địa phương và cơ quan doanh nghiệp trọng điểm về cháy nổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; tập huấn về trách nhiệm, thẩm quyền trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội...

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nên mức độ chuyển biến trong nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, của nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy có tiến bộ song chưa có những mô hình tiêu biểu nổi bật cấp Thành phố để nhân rộng. Việc phát triển lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng tuy đã chú trọng, nhưng còn nhiều bất cập; lực lượng, phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu do còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với lực lượng này.

Công tác tự kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại một số cơ quan, đơn vị còn bị xem nhẹ, việc đầu tư cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhiều nơi còn mang tính đối phó, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phát triển hạ tầng phục vụ chữa cháy như giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy… chưa đáp ứng yêu cầu so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ (lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng) còn nhiều bất cập, lực lượng, phương tiện chưa đáp ứng so với quy định.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Thủ đô. Công an Thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù trên địa bàn Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy phù hợp đối với từng loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với phương châm “bốn tại chỗ” với nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng cháy chữa cháy nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu trung tâm thương mại tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy…

Bùi Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, võ sĩ Taekwondo Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) với bài thi quyền cá nhân ...
Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(LĐTĐ) Mới đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho vận động viên Vũ Thành An - vận động ...
Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

(LĐTĐ) Chiều 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội thông tin, các Tổ công tác 141 triển khai công tác bảo đảm an ninh ...
[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

(LĐTĐ) Tính đến 22h00 ngày 16/5, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng 198 huy chương, trong đó có 88 Huy chương Vàng, 54 Huy chương Bạc và 55 Huy chương ...
Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động quận Hoàn Kiếm đã được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan đến pháp ...
Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

(LĐTĐ) Tối 16/5, tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có cú nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên với thành tích 3 ...
Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ...

Tin khác

Lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội

Lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và một số khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn về triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2017 đến nay.
Công nhân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội

Công nhân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội

Thực tế cho thấy công nhân tỉnh lẻ khó mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, bởi lẽ tiền lương không đủ để họ đảm bảo cho cuộc sống của cả gia đình ở thành phố. Thậm chí, dù có thâm niên làm công nhân hơn 10 năm.
Gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh

Gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Ngày 15/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2022.
Gỡ vướng trong thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt

Gỡ vướng trong thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy mượn, máy đặt.
Điều kiện để người lao động TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Điều kiện để người lao động TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

(LĐTĐ) Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống người hưởng

Lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống người hưởng

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Vì vậy, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá.
Hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific đã trở lại làm việc

Hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific đã trở lại làm việc

(LĐTĐ) Sau 2 ngày ngừng việc tập thể để kiến nghị tăng lương và các chế độ phúc lợi khác, sáng 12/5, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific (trụ sở tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã quay trở lại làm việc.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu chủ đề "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động"

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu chủ đề "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Ngày 12/5, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Thu hút lao động bằng mức lương cạnh tranh

Thu hút lao động bằng mức lương cạnh tranh

(LĐTĐ) Trong trạng thái bình thường mới, sản xuất dần phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các nhóm ngành nghề tiếp tục tăng cao. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn kèm các khoản phụ cấp, chế độ liên quan đến y tế để thu hút lao động.
Phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022

Phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay, 11/5, lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Đây là năm thứ 2, cuộc thi được tổ chức với sự phối hợp giữa báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV).
Xem thêm
Phiên bản di động