M
08/05/2020 10:49

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sĩ Thủ đô luôn ghi nhớ, coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

loi day cua chu tich ho chi minh luon la ngon duoc soi sang qua trinh xay dung thu do Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở
loi day cua chu tich ho chi minh luon la ngon duoc soi sang qua trinh xay dung thu do Hà Nội: Cử tri kiến nghị vấn đề liên quan công trình đường đua F1
loi day cua chu tich ho chi minh luon la ngon duoc soi sang qua trinh xay dung thu do Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ chủ động nhường cơ hội cho thế hệ trẻ rất đáng biểu dương

Sáng 8/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 130 ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020).

loi day cua chu tich ho chi minh luon la ngon duoc soi sang qua trinh xay dung thu do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trình bày tham luận từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Trên các nẻo đường của Thành phố, nội thành, cũng như các huyện ngoại thành đều in đậm dấu chân Người.

Người thiết tha mong muốn “Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa” và yêu cầu “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”. Người động viên bằng những lời lẽ giản dị: “Ngoại thành cũng là Thủ đô. Mà “thủ” là đầu, phải đi đầu...”; “Các đảng bộ, chi bộ ở ngoại thành cần lãnh đạo đưa phong trào ngoại thành tiến lên mạnh mẽ hơn nữa, làm cho ngoại thành thật sự trở thành vành đai đỏ của Thủ đô xã hội chủ nghĩa”.

Người xác định vinh dự, tự hào và trách nhiệm to lớn của Thủ đô là “đầu tàu”, “gương mẫu”: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, “giữ gìn trật tự an ninh”, “ổn định sinh hoạt”, “vệ sinh sạch sẽ”, chú trọng “phòng bệnh”; yêu cầu “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”.

Khẳng định những tình cảm ưu ái và mong muốn thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Thủ đô Hà Nội vẫn luôn ghi khắc sâu đậm trong lòng mỗi đảng viên, người dân và chiến sỹ Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, những lời dạy của Bác thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sĩ Thủ đô luôn ghi nhớ, coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - như sinh thời Bác hằng mong muốn. Hà Nội đã quán triệt, vận dụng sáng tạo và phát triển những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Cụ thể, Hà Nội luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu, gắn liền với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến xây dựng môi trường văn hóa ngày càng đi vào thực chất thông qua các Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Trường học văn hóa”, “Đường phố xanh, sạch, đẹp”…

Lĩnh vực văn học - nghệ thuật luôn được Thành phố quan tâm đầu tư; đặc biệt chú trọng nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật cho các tầng lớp nhân dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của Thủ đô cũng không ngừng phát triển, là nơi tụ hội những “hiền tài, nguyên khí của quốc gia”, là trung tâm lớn của đất nước trong việc “trồng người” và tiếp cận với những tri thức khoa học tiên tiến của nhân loại.

Các phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp như “Người tốt, việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức xét chọn và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự văn minh đô thị”…

loi day cua chu tich ho chi minh luon la ngon duoc soi sang qua trinh xay dung thu do
Quang cảnh tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Những tháng đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô đã đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện có kết quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Quốc hội.

Vì mục tiêu phát triển, Hà Nội luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu. Qua 90 năm phát triển, từ một số ít đảng viên, Đảng bộ Hà Nội hiện nay đã có 50 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 450.000 đảng viên bằng gần 10% tổng số đảng viên cả nước.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực không ngừng xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã cùng với cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân số cả nước, nhưng Hà Nội đang đóng góp gần 16% tổng lượng GDP, 18% tổng thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hà Nội là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm từ 8,43% năm 2008 còn 0,42% vào cuối năm 2019.

“Hà Nội đã tiên phong, đi đầu, gương mẫu và giành thắng lợi trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Hà Nội cũng đang quyết liệt phấn đấu để tiên phong, gương mẫu và giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần so với bình quân của cả nước…”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói và khẳng định: Hà Nội quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nguyễn Công

Nguồn :