M
19/09/2020 15:21

Liên đoàn Lao động quận Bắc Tư Liêm

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

Với phương châm: “Chủ động, kiên trì, linh hoạt, hiệu quả”, công tác phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, được Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tập trung triển khai thực hiện với những nỗ lực và quyết tâm cao độ.

Lê Thắm

Nguồn :