M
21/03/2021 21:43

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tích cực triển khai các hoạt động, trong đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Liên đoàn lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, kế hoạch hoạt động công tác công đoàn hằng tháng, xây dựng các kế hoạch theo từng chuyên đề.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất thành lập mới 3 công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh ngay từ đầu Quý I/2021. (Ảnh: M.Tiến)

Cụ thể, trong Quý I, Liên đoàn Lao động đã xây dựng và ban hành 4 chương trình công tác và 13 kế hoạch, nội dung tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, các hoạt động của tổ chức Công đoàn, các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Các nội dung trên đã được Liên đoàn Lao động huyện triển khai đến 100% công đoàn cơ sở, đảm bảo 100% công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn, doanh nghiệp đã bám sát các chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện xây dựng; chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Liên đoàn Lao động huyện đã đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm, tại huyện Thạch Thất đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở (Công ty cổ phần IDP Quốc tế, Công ty cổ phần đầu tư phát triển UNIPRO, Công ty cổ phần quốc tế Tâm Sen), kết nạp mới 28 đoàn viên công đoàn.

Thực hiện hoạt động công đoàn chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động.

Kết quả, đến ngày 15/3, đã có 18/49 công đoàn cơ sở có 10 lao động trở lên tổ chức Hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 36,73%; có 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp xây dựng, thương lượng và ký mới thỏa ước lao động tập thể; có 16 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, 86 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động xong trong quý II/2021.

Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành được nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị, chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp trong lao động được hạn chế; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với thực tế... Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung củng cố tổ chức xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; kịp thời kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành và Chủ tịch công đoàn cơ sở khi có thay đổi về công tác nhân sự.

Trong Quý I, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo 5 công đoàn cơ sở kiện toàn bầu bổ sung Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Bao gồm: Công đoàn Công ty cổ Meiko Autumation, Công đoàn Trường Tiểu học Yên Bình A, Công đoàn Trường Tiểu học Phú Kim, Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện, Công đoàn xã Thạch Hòa).

Mạnh Tiến

Nguồn :