Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cho biết, trong năm 2021 vừa qua, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đã được các cấp Công đoàn huyện quan tâm, thực hiện tốt. Các hoạt động đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm Công đoàn cơ sở mới Hiệu quả thiết thực trong phong trào “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020- 2021

LĐLĐ huyện đã phân công cán bộ chuyên trách bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình CNVCLĐ trên địa bàn, đề xuất và tổ chức ký kết các chương trình phối hợp, các cam kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định trong doanh nghiệp nhằm chăm lo thiết thực, hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cùng đó, công tác tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở tích cực giám sát việc thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Riêng LĐLĐ huyện đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Hướng dẫn liên tịch số 10/HD-UBND-LĐLĐ ngày 19/11/2020 của UBND-LĐLĐ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động.

Năm qua, 100% các cơ quan khối Hành chính sự nghiệp và trường học đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan; có 81/115 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt 70,4%). Thông qua đó nhiều đơn vị đã bầu mới, kiện toàn đội ngũ Ban thanh tra nhân dân, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, sửa đổi, bổ sung, ký mới Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2022 của LĐLĐ Thành phố”, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Kết quả, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn 24/18 Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn ký mới Thỏa ước Lao động tập thể (đạt 133%) đồng thời chấm điểm, phân loại gửi LĐLĐ Thành phố.

Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội được LĐLĐ huyện quan tâm thông qua việc ký Quy chế phối hợp công tác liên ngành, gồm: Công an - LĐLĐ - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Thanh tra - Chi cục Thuế - Bảo hiểm xã hội huyện về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp tục xác định việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, mà trước hết là các cấp Công đoàn huyện sẽ tích cực tham gia xây dựng và giám sát thực hiện tốt các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn huyện sẽ tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các dự án luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và huyện, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động...

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động
Được chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, đoàn viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm luôn an tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, tin tưởng ở tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện sẽ chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, sửa đổi, bổ sung, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.

LĐLĐ huyện cũng sẽ phối hợp triển khai kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban nhân dân và LĐLĐ huyện về việc chỉ đạo cơ sở tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động năm 2022 đồng thời tiếp tục kiểm tra, tham gia kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chính sách lao động nữ cũng như phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp lao động, đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

LĐLĐ huyện cũng sẽ quan tâm thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho người lao động và dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện.

Một số chỉ tiêu trong công tác bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà LĐLĐ huyện đặt ra trong năm 2022 là: Phấn đấu có 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; trong đó có 75% bản Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B. LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra từ 30 - 40 đơn vị về việc thực hiện pháp luật lao động và chính sách lao động nữ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các vấn đề về chính sách của nhà nước, nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh, xã hội ...
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao

(LĐTĐ) Từ ngày 6 - 8/10 tại thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 với chủ đề ...
Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

(LĐTĐ) Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP, ...
Thạch Thất: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao

Thạch Thất: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Thạch Thất (Hà Nội) có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực ...
Xây dựng tuyến phố ẩm thực nói không với túi nilon và đồ nhựa 1 lần

Xây dựng tuyến phố ẩm thực nói không với túi nilon và đồ nhựa 1 lần

(LĐTĐ) Mới đây, các hộ gia đình trên phố ẩm thực Tống Duy Tân - ngõ Cấm Chỉ (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được giới thiệu về ...
Đà Nẵng: Người dân và chính quyền khắc phục hậu quả bão số 4 để ổn định cuộc sống

Đà Nẵng: Người dân và chính quyền khắc phục hậu quả bão số 4 để ổn định cuộc sống

(LĐTĐ) Sau khi cơn bão số 4 đi qua, ngày 28/9, người dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng đồng loạt dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả của bão ...
Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Nhờ nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn), ...

Tin khác

Vốn Công đoàn cải thiện cuộc sống

Vốn Công đoàn cải thiện cuộc sống

(LĐTĐ) Trong bối cảnh việc tiếp nhận tài chính vi mô còn hạn chế, việc vay vốn của các tổ chức tín dụng đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn còn chưa thật sự thuận lợi thì vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) chính là một trong những kênh hỗ trợ góp phần cải thiện đời sống cho họ.
Thoát nghèo nhờ Quỹ trợ vốn

Thoát nghèo nhờ Quỹ trợ vốn

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Quỹ trợ vốn Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quỹ trợ vốn), thực sự đã phát huy được vai trò là chỗ dựa đáng tin cậy cho hàng ngàn CNVCLĐ vươn lên thoát nghèo. Tại huyện Mê Linh, nguồn vốn vay này cũng đang được LĐLĐ huyện phối hợp với Quỹ trợ vốn triển khai hiệu quả, qua đó giúp đoàn viên, người lao động có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Năm học 2022-2023, công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiếp tục được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua đó góp phần giúp đội ngũ CBGVNV yên tâm công tác, tận tâm, trách nhiệm với nghề, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động

(LĐTĐ) LĐLĐ thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Thiết thực chăm lo cán bộ, nhà giáo, người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Thiết thực chăm lo cán bộ, nhà giáo, người lao động

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Công đoàn khối giáo dục phối hợp với chuyên môn triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).
Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 29 khóa XII diễn ra sáng nay (17/8), thảo luận tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn thuộc hệ thống Công đoàn hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, qua đó góp phần hữu hiệu ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong điều kiện bình thường, cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vốn đã khó khăn, thì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng khiến vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật thêm nhiều trở ngại.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ người lao động với tỷ lệ cao trên 88%.
Khởi sắc thị trường lao động

Khởi sắc thị trường lao động

(LĐTĐ) Nhờ tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, trong 7 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động, với trên 137.300 lao động tìm được việc làm.
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song tỷ lệ doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trên địa bàn Thành phố vẫn còn thấp, chất lượng còn những hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ ký kết cũng như chất lượng TƯLĐTT trong các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động