LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm yêu cầu các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch, điều lệ Hội khoẻ CNVCLĐ và lực lượng vũ trang năm 2022 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Mới đây, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân trong CNVCLĐ quận năm 2022. Theo đó LĐLĐ quận mong muốn, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CNVCLĐ quận nói riêng trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của quận, Thủ đô và đất nước, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
LĐLĐ quận trao hỗ trợ cho đại diện Công ty TNHH Hoa San trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát (ảnh minh hoạ)

Các hoạt động Tháng công nhân năm 2022 còn thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, Thủ đô, đất nước.

LĐLĐ quận yêu cầu các Công đoàn cơ sở tổ chức thiết thực các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các CĐCS chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.

Đối với các hoạt động cụ thể trong Tháng Công nhân, Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân cho biết, LĐLĐ quận sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động tháng Công nhân năm 2022, thời gian dự kiến từ 18-25/4/2022; Phát động đợt thi đua cao điểm (từ 01/5 đến 31/7) chào mừng 93 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao các phần quà cho CNLĐ Công ty CP Đồng Xuân (Ảnh minh hoạ)

LĐLĐ quận cũng triển khai hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo ATVSLĐ trong CNLĐ. Đồng thời LĐLĐ quận tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “ Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “ Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân” trong Tháng Công nhân 2022.

Đặc biệt LĐLĐ quận đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Ngoài ra LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận và báo Lao động Thủ đô tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại về chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, Trung tâm phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 1-2 CĐCS; phối hợp với trường Trung cấp công đoàn Hà Nội mở lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn và lãnh đạo, thanh tra xây dựng UBND 18 phường.

LĐLĐ tổ chức thăm và trao trợ cấp cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động; mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa từ 2-3 mái ấm công đoàn tại cơ sở; tổ chức hội thi thợ giỏi cấp quận, chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia dự thi cấp Thành phố; tổ chức Tuyên dương Công nhân giỏi cấp quận năm 2022 thời gian dự kiến cuối tháng 5/2022.

Trong kế hoạch của mình LĐLĐ quận cũng sẽ phối hợp với UBND quận tổng kết công tác bảo hộ lao động và phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp” năm 2022 trong CNVCLĐ quận, phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ VII năm 2022. Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao Hoàn Kiếm tổ chức Hội khỏe Công nhân viên chức lao động- Lực lượng vũ trang quận năm 2022.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm luôn có nhiều hoạt động chăm lo tiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển tổ chức Công đoàn năm 2022, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. LĐLĐ quận phối hợp với các phòng, ban quản lý nhà nước khảo sát từ 3-5 doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động như việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động…Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn và việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 3-5 Công đoàn cơ sở...

“Những hoạt động Tháng Công nhân được LĐLĐ quận cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng để mỗi hoạt đồng đều thiết thực, ý nghĩa với CNVCLĐ. Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động hướng tới chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, để đoàn viên, CNVCLĐ cảm nhận rõ nhất sự quan tâm chăm lo của chính quyền, người sử dụng lao động và các cấp Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân, ngoài các hoạt động trực tiếp, LĐLĐ quận cũng hướng dẫn các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động nhằm đảm bảo “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ đối với sự phát triển của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của quận, Thủ đô, đất nước.

LĐLĐ quận hướng dẫn CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức một hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các công trình, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xanh - sạch - đẹp, phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, công việc chuyên môn; thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, hiệu quả công việc tốt.

Cùng với đó, Ban chấp hành CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

(LĐTĐ) Tổng kết thi hành Luật Thủ đô cho thấy, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô ...
Giật mình khi giới trẻ nói tục!

Giật mình khi giới trẻ nói tục!

(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng nhiều học sinh nói tục, chửi bậy diễn ra khá phổ biến trong giao tiếp hàng ngày và trong ngôn ngữ “chát chít”. Không chỉ ở ...
Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

(LĐTĐ) Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến. Ca dao từ xưa đã mô phỏng “Người thanh nói tiếng cũng thanh” để thấy rằng người Tràng An thanh lịch với ...
Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

(LĐTĐ) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dự báo, thời gian tới, người lao động sẽ đối mặt nhiều hơn với nguy cơ mất việc, ...
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy ...
Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

(LĐTĐ) Với vai trò là đầu tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà ...
Thanh âm tháng 12

Thanh âm tháng 12

(LĐTĐ) Có bao giờ trong dòng chảy mưu sinh, bạn để ý tới thanh âm của cuộc sống? Với tôi, dường như mỗi tháng trong năm có âm sắc riêng. Tháng ...

Tin khác

Đà Nẵng: Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ cho người lao động Công ty SSLV bị mất việc làm

Đà Nẵng: Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ cho người lao động Công ty SSLV bị mất việc làm

(LĐTĐ) Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng cho người lao động nghỉ việc từ ngày 3/12/2022, chi trả lương và hỗ trợ vào ngày 9/12/2022. Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCNC và các KCN) cho biết, sẽ báo cáo với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố để có phương án hỗ trợ cho người lao động.
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.
Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên

Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên

(LĐTĐ) Với phương châm mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, thời điểm này, các cấp Công đoàn Hà Nội từ thành phố tới cơ sở đều đã xây dựng hoặc dự kiến kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bao gồm với nhiều nội dung thiết thực.
“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”: Thiết thực, trực tiếp với người lao động

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”: Thiết thực, trực tiếp với người lao động

(LĐTĐ) Chương trình “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” phục vụ công nhân lao động những mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng, được ưu đãi về giá hoặc giảm giá đã thể sự quan tâm, chăm lo trực tiếp, thiết thực của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn.
"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ đoàn viên, người lao động, ngày 27/11, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (TVPL&HTNLĐ) Công đoàn Hà Nội đã tổ chức chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đầu tiên, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ người lao động đang làm việc trực tiếp tại hiện trường.
Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Hội thảo khoa học tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng; công bố quyết định thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn, chỉ định Ban chấp hành CĐCS lâm thời Công ty.
Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động