LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm yêu cầu các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch, điều lệ Hội khoẻ CNVCLĐ và lực lượng vũ trang năm 2022 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Mới đây, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân trong CNVCLĐ quận năm 2022. Theo đó LĐLĐ quận mong muốn, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CNVCLĐ quận nói riêng trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của quận, Thủ đô và đất nước, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
LĐLĐ quận trao hỗ trợ cho đại diện Công ty TNHH Hoa San trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát (ảnh minh hoạ)

Các hoạt động Tháng công nhân năm 2022 còn thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, Thủ đô, đất nước.

LĐLĐ quận yêu cầu các Công đoàn cơ sở tổ chức thiết thực các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các CĐCS chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.

Đối với các hoạt động cụ thể trong Tháng Công nhân, Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân cho biết, LĐLĐ quận sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động tháng Công nhân năm 2022, thời gian dự kiến từ 18-25/4/2022; Phát động đợt thi đua cao điểm (từ 01/5 đến 31/7) chào mừng 93 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao các phần quà cho CNLĐ Công ty CP Đồng Xuân (Ảnh minh hoạ)

LĐLĐ quận cũng triển khai hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo ATVSLĐ trong CNLĐ. Đồng thời LĐLĐ quận tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “ Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “ Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân” trong Tháng Công nhân 2022.

Đặc biệt LĐLĐ quận đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Ngoài ra LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận và báo Lao động Thủ đô tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại về chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, Trung tâm phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 1-2 CĐCS; phối hợp với trường Trung cấp công đoàn Hà Nội mở lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn và lãnh đạo, thanh tra xây dựng UBND 18 phường.

LĐLĐ tổ chức thăm và trao trợ cấp cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động; mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa từ 2-3 mái ấm công đoàn tại cơ sở; tổ chức hội thi thợ giỏi cấp quận, chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia dự thi cấp Thành phố; tổ chức Tuyên dương Công nhân giỏi cấp quận năm 2022 thời gian dự kiến cuối tháng 5/2022.

Trong kế hoạch của mình LĐLĐ quận cũng sẽ phối hợp với UBND quận tổng kết công tác bảo hộ lao động và phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp” năm 2022 trong CNVCLĐ quận, phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ VII năm 2022. Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao Hoàn Kiếm tổ chức Hội khỏe Công nhân viên chức lao động- Lực lượng vũ trang quận năm 2022.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm luôn có nhiều hoạt động chăm lo tiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển tổ chức Công đoàn năm 2022, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. LĐLĐ quận phối hợp với các phòng, ban quản lý nhà nước khảo sát từ 3-5 doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động như việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động…Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn và việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 3-5 Công đoàn cơ sở...

“Những hoạt động Tháng Công nhân được LĐLĐ quận cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng để mỗi hoạt đồng đều thiết thực, ý nghĩa với CNVCLĐ. Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động hướng tới chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, để đoàn viên, CNVCLĐ cảm nhận rõ nhất sự quan tâm chăm lo của chính quyền, người sử dụng lao động và các cấp Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân, ngoài các hoạt động trực tiếp, LĐLĐ quận cũng hướng dẫn các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động nhằm đảm bảo “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ đối với sự phát triển của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của quận, Thủ đô, đất nước.

LĐLĐ quận hướng dẫn CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức một hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các công trình, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xanh - sạch - đẹp, phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, công việc chuyên môn; thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, hiệu quả công việc tốt.

Cùng với đó, Ban chấp hành CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

(LĐTĐ) Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục đà giảm khi có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Eximbank và VietABank.
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình “Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 - Ba Vì trải nghiệm xanh” giới thiệu với du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương, làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội.
Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

(LĐTĐ) Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sông Hồng với định hướng là trục trung tâm sẽ được tăng cường nhiều hạng mục kết nối.
Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

(LĐTĐ) Ngày 9/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty Trường học công nghệ Mindx tổ chức vòng Chung kết cuộc thi thử thách công dân số X-Project.

Tin khác

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Hoài Đức

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Xét hoàn cảnh của đoàn viên khó khăn cần hỗ trợ gấp khi nhà bị cháy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã đề xuất LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ tiền cất nhà Mái ấm Công đoàn, giúp đoàn viên sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Làm tốt công tác chăm lo lao động nữ

Làm tốt công tác chăm lo lao động nữ

(LĐTĐ) Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, công tác chăm lo đời sống vật chất để đoàn viên công đoàn và người lao động, đặc biệt là lao động nữ yên tâm lao động, sản xuất, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa (Hà Nội) chỉ đạo và triển khai có hiệu quả. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.
Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở an toàn, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Đối thoại, thương lượng về tiền lương sẽ được Công đoàn tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ mới

Đối thoại, thương lượng về tiền lương sẽ được Công đoàn tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổ chức Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá. Trong đó, đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc là nội dung Công đoàn tập trung cao nhất.
Công đoàn Việt Nam nỗ lực hành động vì người lao động

Công đoàn Việt Nam nỗ lực hành động vì người lao động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo, song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động Công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng.
Transerco tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Transerco tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ an toàn vệ sinh viên, ATVSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách tại Transerco và các đơn vị trực thuộc.
Sơn Tây: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Sơn Tây: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 28/11, tại hội trường Trung tâm Chính trị, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thị xã và các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thị xã.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động