M
11:36 | 12/10/2019

Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Đề án sáp nhập tổ dân phố

(LĐTĐ) Dự kiến trước ngày 30/10/2019, phường Việt Hưng (quận Long Biên) sẽ hoàn thành các bước thực hiện quy trình sáp nhập tổ dân phố theo quy định, và gửi hồ sơ báo cáo quận để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Sẽ hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách tổ dân phố xong trước 10/10
Quận Thanh Xuân: Tiếp tục tổ chức hội nghị kiện toàn tổ dân phố
Hà Nội khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân phường vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hưng.

lay y kien nhan dan vao du thao de an sap nhap to dan pho
Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo đó, triển khai văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường, Uỷ ban nhân dân phường Việt Hưng đã thành lập tổ công tác, xây dựng Dự thảo Đề án đảm bảo các bước theo quy định.

Phường đã xây dựng Đề án thực hiện việc sáp nhập 4 tổ dân phố (các tổ dân phố có quy mô dân số nhỏ dưới 225 hộ). Theo đó, sẽ sáp nhập tổ dân phố số 1 với tổ dân phố số 10; sáp nhập tổ dân phố số 11 với tổ dân phố số 12. Như vậy, sau khi thực hiện phương án sáp nhập tổ dân phố, trên địa bàn phường còn 13 tổ dân phố.

Tại hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo đề án sáp nhập tổ dân phố, cơ bản các đại biểu đều thống nhất với các nội dung Đề án đưa ra, đồng thời sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án để nhân dân các tổ trên địa bàn phường cùng hiểu, đồng thuận với chủ trường của Đề án.

Thực hiện chủ trương của Thành phố và Quận ủy Long Biên tại Đề án số 15-ĐA/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, những tổ dân phố có quy mô dưới 225 hộ gia đình với tổ dân phố liền kề sẽ thực hiện sáp nhập, để sau khi sáp nhập, tổ dân phố mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình.

Đề án cũng khuyến khích việc sáp nhập tổ dân phố khác, có quy mô từ 250 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có tổ dân phố lớn hơn.

Việc sáp nhập tổ dân phố có quy mô lớn hơn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường.

B.D

Nguồn :