Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV

(LĐTĐ) Năm học 2022 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và đoàn viên công đoàn, LĐLĐ quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận trong công tác chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS), bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và LĐLĐ Thành phố, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023 Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn quận Ba Đình

LĐLĐ quận Ba Đình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học năm học 2022 - 2023, ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT năm học 2023 - 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự Hội nghị.

Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua, bằng khên của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thúy Kiều, hiện nay, LĐLĐ quận Ba Đình đang trực tiếp quản lý 49 CĐCS trường học. Năm học 2022 - 2023, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng sự phối hợp chặt chẽ của Phòng GD&ĐT quận và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ CBGVNV và đoàn viên công đoàn các nhà trường, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong khối trường học.

Cụ thể, LĐLĐ quận Ba Đình đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ CBGVNV. Ngay từ đầu năm học, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ. Kết quả 49/49 đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức. Thông qua Hội nghị, đội ngũ CBGVNV được tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi vào quy chế dân chủ của đơn vị; tham gia xây dựng những chỉ tiêu thi đua sát thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng nhà trường và đặc biệt tập trung xây dựng, rà soát các quy chế quản lý cán bộ, giáo viên trong hoạt động giáo dục, quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính… góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV
LĐLĐ quận Ba Đình và Phòng GD&ĐT quận ký kết chương trình phối hợp công tác năm học 2023 - 2024.

Cùng đó, LĐLĐ quận cũng tập trung chỉ đạo các CĐCS phối hợp với nhà trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định đối với CBGVNV và kiến nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lên lương định kỳ, khen thưởng và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CBGVNV đã được quy định trong quy chế của đơn vị; chủ động giải quyết tồn tại, vướng mắc tại cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, phương tiện làm việc cho CBGVNV.

Ban Thanh tra nhân dân trường học được bầu theo đúng quy định và thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng. Công đoàn các cấp chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời các kiến nghị từ cơ sở góp phần thực hiện tốt các quy chế dân chủ trong trường học.

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ CBGVNV, đặc biệt là những CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ CBGVNV. Trong năm học, Công đoàn các nhà trường đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 32 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau như tặng quà, tặng sổ tiết kiệm… Các CĐCS cũng phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho CBGVNV như: Tổ chức sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho nữ CBGVNV; tổ chức trao thưởng cho con CBGVNV thi đỗ Đại học, đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu với số tiền hàng trăm triệu đồng...

Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Phạm Thị Diễm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

“Đánh giá chung, năm học 2022 - 2023,dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và LĐLĐ thành phố Hà Nội, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của đội ngũ CBGVNV và đoàn viên công đoàn, LĐLĐ quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT quận trong công tác chỉ đạo hoạt động của CĐCS, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và LĐLĐ Thành phố, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, chú trọng việc tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Công đoàn các nhà trường đã chủ động phối hợp chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của LĐLĐ quận và các ban, ngành đoàn thể. Đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giáo viên, nhân viên được quan tâm.

Các phong trào, các cuộc vận động, công tác ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ các cơ sở Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Hoạt động Công đoàn các nhà trường ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm học 2022 - 2023 và đóng góp vào thành tích chung của LĐLĐ và ngành GD&ĐT quận. Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT quận Ba Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Sự phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thúy Kiều nhấn mạnh.

Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV
Quang cảnh Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2023 - 2024, LĐLĐ quận Ba Đình phấn đấu 100% CBGVNV được tuyên truyền phổ biến thông tin tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các bộ Luật liên quan tới người lao động như Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các quy định liên quan đến người lao động; 100% đơn vị đăng ký thi đua đầu năm học; 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đúng quy định; 50% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phối hợp nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo Luật giáo dục năm 2019…

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, LĐLĐ cùng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã thống nhất tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác năm học 2023 - 2024. Thông qua chương trình nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành GD&ĐT với tổ chức Công đoàn quận trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành GD&ĐT; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV, đoàn viên công đoàn các nhà trường, tổ chức Công đoàn trên địa bàn quận trong sự nghiệp GD&ĐT; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận Ba Đình.

Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; định kỳ hai bên phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Fortech chính thức khánh thành cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam. Nhà máy có diện tích 15.000m2, tọa lạc tại Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, dây chuyền sản xuất hiệu quả, dự kiến ​​sẽ tạo hàng trăm cơ hội việc làm tại địa phương và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như đơn đặt hàng từ Đông Nam Á.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

(LĐTĐ) Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát đi thông tin, cảnh báo hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.
Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 5/12, tại Depot Phú Lương, Giải bóng đá Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) lần thứ 3 năm 2023 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài kịch tính. Với sự đầu tư ngày một bài bản, chuyên nghiệp, Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.
Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

(LĐTĐ) Tiếp nối sự thành công rực rỡ của 5 mùa liên tiếp 2017 - 2022, ngày 5/12, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” mùa thứ 6 với đầy mong chờ và hứa hẹn sẽ nhận được sự tham gia đông đảo của các gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc.
Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

(LĐTĐ) Sau khi phát hiện con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, một gia đình người Australia (hiện đang sinh sống tại Indonesia) đã quyết định sang Việt Nam để điều trị bằng công nghệ nội soi một lỗ.
TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3, Sở Du lịch TP.HCM đã giới thiệu 17 sản phẩm du lịch đường thủy, giúp người dân và du khách có thể tham quan hệ thống sông nước Thành phố.
Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 5/12, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tin khác

Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ đô và đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 LĐLĐ Thành phố triển khai suốt thời gian qua.
Đối thoại, thương lượng về tiền lương sẽ được Công đoàn tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ mới

Đối thoại, thương lượng về tiền lương sẽ được Công đoàn tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổ chức Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá. Trong đó, đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc là nội dung Công đoàn tập trung cao nhất.
Tổ chức Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 2/12/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” với chủ đề: Công đoàn Việt Nam “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Hội thi diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với 30 đội thi đến từ các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, phường, viện, doanh nghiệp và khối các trường tiểu học.
Cán bộ Công đoàn HANDICO - UDIC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Cán bộ Công đoàn HANDICO - UDIC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự và trực tiếp là báo cáo viên tại hội nghị.
Công đoàn Việt Nam nỗ lực hành động vì người lao động

Công đoàn Việt Nam nỗ lực hành động vì người lao động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo, song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động Công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng.
Transerco tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Transerco tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ an toàn vệ sinh viên, ATVSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách tại Transerco và các đơn vị trực thuộc.
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn doanh nghiệp FDI

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn doanh nghiệp FDI

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khai Tuệ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp FDI.
Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức

Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức

(LĐTĐ) Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển và Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19 là minh chứng cụ thể nhất cho các giải pháp đổi mới các phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo

(LĐTĐ) Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ quan trọng quyết định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ điều này, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã luôn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người người lao động, đặc biệt trong thời điểm năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.
Lực đẩy nâng cao năng suất lao động

Lực đẩy nâng cao năng suất lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với việc triển khai công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời giúp CNVCLĐ và có thêm động lực để hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động