M
18/09/2020 19:17

Khối các cơ quan thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020

(LĐTĐ) Ngày 18/9, tại Sở Tư pháp Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Phát động cuộc thi về khởi nghiệp cung cấp các giải pháp công nghệ
Người dân Sóc Sơn tất bật thu hoạch hoa nhài cuối vụ

Trong những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên, nền nếp, có hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch công tác đào tạo năm 2020 của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp đào tạo với nội dung tập huấn về "Nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trẻ".

Thành phần tham gia đào tạo là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Khối các cơ quan thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020
Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Tại đây, giảng viên chia sẻ chuyên đề về tinh thần ý thức tự nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp, đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Mỗi cán bộ, công chức trẻ cũng phải có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình, đảm bảo sự công khai, minh bạch xây dựng nền hành chính kiến tạo đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Qua buổi học, các đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn của Khối được trang bị kỹ năng, giải pháp nâng cao bồi dưỡng văn hóa ứng xử của công chức trẻ trong hoạt động công vụ. Nâng cao nhận thức, thái độ hành vi ứng xử của công chức trẻ…

Nhân dịp này Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, trao bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích tốt trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

P.Ngân

Nguồn :