Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều nay (15/7), Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội, trực tuyến tới 66 điểm cầu trên địa bàn cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Công đoàn Thủ đô sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động Đồng bộ các giải pháp để triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động Hướng dẫn doanh nghiệp vừa thực hiện cách ly, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng, gồm: Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tờ trình về miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: 6 tháng đầu năm, Công đoàn các cấp phải căng mình cùng toàn hệ thống chống dịch, đã có nhiều tấm gương, hình ảnh cán bộ Công đoàn không quản khó khăn, chấp nhận rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch bệnh, lăn xả vào các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động bị cách ly trong vùng dịch. Các cấp Công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhất là công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, từ ngày 27/4/2021 để góp phần san sẻ những khó khăn của người lao động; thông qua chủ trương về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400; phát động Chương trình “Vắc xin cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hoạt động Công đoàn tiếp tục có những điều chỉnh trong phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thích ứng với điều kiện tình hình dịch bệnh mà vẫn đảm bảo hiệu quả, tiêu biểu là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hoạt động trong Tháng Công nhân, tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được đông đảo công nhân, lao động hưởng ứng với 250 nghìn sáng kiến, đạt hơn 300% mục tiêu, thực sự có ý nghĩa, là điểm sáng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Về dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát, 9 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại điểm cầu Hà Nội.

“Sơ kết giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây chính là thời điểm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ, cũng là chuẩn bị trước một bước cho việc định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định và đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực tiễn tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, thảo luận, đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua nhất là các nội dung về tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phân tích, bổ sung dự báo tình hình trong nửa nhiệm kỳ còn lại, quan tâm đánh giá những vấn đề mới, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, chú ý phân tích, đánh giá sâu sắc, làm rõ thêm những nội dung diễn biến mới trong thực tiễn nửa nhiệm kỳ qua so với dự báo của Đại hội mà chưa được đề cập trong dự thảo báo cáo, đặc biệt là diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, lao động, đặt ra những yêu cầu về việc thay đổi phương thức, nội dung hoạt động công đoàn.

“Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong được nghe ý kiến phản ánh về những mô hình hay, cách làm thực sự sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai thực hiện tại ngành, địa phương, đơn vị để nghiên cứu, đánh giá, bổ sung vào nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại’’, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Về Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị chuyên đề chiều ngày 12/7/2021, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, đóng ý kiến để làm sâu sắc, đầy đủ nội dung chương trình, nhất là về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, nội dung phụ lục phân công các nhiệm vụ triển khai thực hiện...

Về Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết nghị thống nhất “Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai còn một số bất cập.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày trước Ban Chấp hành về Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Trên cơ sở ý kiến của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty, Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất trình Ban Chấp hành “Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

“Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định để triển khai thực hiện, kịp thời san sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tối 4/8: Thêm 3.351 ca mắc  mới, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 54.332 bệnh nhân Covid-19

Tối 4/8: Thêm 3.351 ca mắc mới, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 54.332 bệnh nhân Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 4/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.351 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.623 ca. Trong ngày có ...
Ngày 4/8: Hà Nội ghi nhận 48 ca mắc Covid-19

Ngày 4/8: Hà Nội ghi nhận 48 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 12h đến 18h ngày 4/8 ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 mới trong đó, 6 ca tại cộng đồng, ...
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nắm thế chủ động, không để mất thời cơ khống chế dịch

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nắm thế chủ động, không để mất thời cơ khống chế dịch

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, sở dĩ Thành phố duy trì được hiệu quả phòng, chống dịch như hiện nay là luôn bình tĩnh, dự ...
Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao ...
Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 4/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử ...
“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chiều 4/8/2021, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ...
Gần 3.000 y, bác sĩ bệnh viện Trung ương tăng cường vào Nam chống dịch: Mệnh lệnh của trái tim

Gần 3.000 y, bác sĩ bệnh viện Trung ương tăng cường vào Nam chống dịch: Mệnh lệnh của trái tim

(LĐTĐ) Ngày 4/8, tại buổi gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch, Chủ tịch Quốc hội ...

Tin khác

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, chăm lo cho người lao động và ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chiều 4/8/2021, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi và trực tiếp trao 149 suất quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hoặc đang thực hiện phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh Covid-19.
Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm, động viên cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và tiến hành trao quà từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

(LĐTĐ) Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua, hơn 4.500 đoàn viên, người lao động trên đại bàn huyện Đan Phượng đã thực hiện tiêm vắc xin Covid 19, các bước tiêm chủng vắc xin Covid-19 được tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế từ việc phân luồng, ký cam kết của người tiêm, khám sàng lọc, tư vấn hướng dẫn trước tiêm đến theo dõi sau tiêm và tuân thủ nghiêm các quy định trong Chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục mang hơi ấm đến với người lao động

"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục mang hơi ấm đến với người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (4/8), 2 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chở các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, 1.159 suất quà đã được Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cùng các cán bộ Công đoàn Thủ đô trao tới người lao động.
Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản trung gian ở Nghệ An: Khó khăn chỉ là bước đầu

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản trung gian ở Nghệ An: Khó khăn chỉ là bước đầu

(LĐTĐ) Từ năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam đã triển khai việc thu kinh phí công đoàn ở khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản trung gian mở tại ngân hàng. Triển khai chủ trương này, các đơn vị tại tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn đó không ít khó khăn.
Trao hỗ trợ đột xuất cho công nhân môi trường bị cướp xe máy

Trao hỗ trợ đột xuất cho công nhân môi trường bị cướp xe máy

(LĐTĐ) Sáng 4/8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, động viên 3 công nhân môi trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có chị Nguyễn Thị Trâm, công nhân môi trường mới bị cướp xe máy trong ngày 3/8.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức trao quà và tiền mặt trị giá hơn 70 triệu đồng (là tấm lòng của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện) cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

(LĐTĐ) Những năm qua, Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Gương sáng người lao động” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đạt được kết quả khả quan ở nhiều mặt.
Xem thêm
Phiên bản di động