Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều nay (15/7), Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội, trực tuyến tới 66 điểm cầu trên địa bàn cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Công đoàn Thủ đô sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động Đồng bộ các giải pháp để triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động Hướng dẫn doanh nghiệp vừa thực hiện cách ly, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng, gồm: Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tờ trình về miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: 6 tháng đầu năm, Công đoàn các cấp phải căng mình cùng toàn hệ thống chống dịch, đã có nhiều tấm gương, hình ảnh cán bộ Công đoàn không quản khó khăn, chấp nhận rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch bệnh, lăn xả vào các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động bị cách ly trong vùng dịch. Các cấp Công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhất là công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, từ ngày 27/4/2021 để góp phần san sẻ những khó khăn của người lao động; thông qua chủ trương về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400; phát động Chương trình “Vắc xin cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hoạt động Công đoàn tiếp tục có những điều chỉnh trong phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thích ứng với điều kiện tình hình dịch bệnh mà vẫn đảm bảo hiệu quả, tiêu biểu là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hoạt động trong Tháng Công nhân, tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được đông đảo công nhân, lao động hưởng ứng với 250 nghìn sáng kiến, đạt hơn 300% mục tiêu, thực sự có ý nghĩa, là điểm sáng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Về dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát, 9 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại điểm cầu Hà Nội.

“Sơ kết giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây chính là thời điểm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ, cũng là chuẩn bị trước một bước cho việc định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định và đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực tiễn tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, thảo luận, đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua nhất là các nội dung về tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phân tích, bổ sung dự báo tình hình trong nửa nhiệm kỳ còn lại, quan tâm đánh giá những vấn đề mới, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, chú ý phân tích, đánh giá sâu sắc, làm rõ thêm những nội dung diễn biến mới trong thực tiễn nửa nhiệm kỳ qua so với dự báo của Đại hội mà chưa được đề cập trong dự thảo báo cáo, đặc biệt là diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, lao động, đặt ra những yêu cầu về việc thay đổi phương thức, nội dung hoạt động công đoàn.

“Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong được nghe ý kiến phản ánh về những mô hình hay, cách làm thực sự sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai thực hiện tại ngành, địa phương, đơn vị để nghiên cứu, đánh giá, bổ sung vào nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại’’, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Về Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị chuyên đề chiều ngày 12/7/2021, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, đóng ý kiến để làm sâu sắc, đầy đủ nội dung chương trình, nhất là về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, nội dung phụ lục phân công các nhiệm vụ triển khai thực hiện...

Về Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết nghị thống nhất “Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai còn một số bất cập.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày trước Ban Chấp hành về Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Trên cơ sở ý kiến của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty, Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất trình Ban Chấp hành “Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

“Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định để triển khai thực hiện, kịp thời san sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Liên ngành tiếp tục “bắt tay” bảo đảm quyền lợi, chế độ bảo hiểm cho người lao động

Hà Nội: Liên ngành tiếp tục “bắt tay” bảo đảm quyền lợi, chế độ bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Chiều nay (20/1), Liên ngành Công an - Liên đoàn Lao động - Thanh tra - Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế - Cục Thuế ...
Điều hòa Casper - chất lượng và bảo hành "không thể chấp nhận được"

Điều hòa Casper - chất lượng và bảo hành "không thể chấp nhận được"

(LĐTĐ) Đó là “than thở" của bà T ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội khi nhắc đến sản phẩm điều hòa Casper mà gia đình bà đã mua ...
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và các ...
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt ...
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao ...
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an"; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao ...
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ ...

Tin khác

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo huyện Thạch Thất bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an"; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
Quan tâm thiết thực đến lực lượng y tế tuyến đầu và người lao động khi Tết đến, Xuân về

Quan tâm thiết thực đến lực lượng y tế tuyến đầu và người lao động khi Tết đến, Xuân về

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, ngày 20/1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai; người lao động tại các đơn vị trực thuộc LĐLĐ quận Thanh Xuân, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.
Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thăm, tặng quà Tết tới các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thăm, tặng quà Tết tới các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

(LĐTĐ) Nằm trong kế hoạch tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2022, sáng 20/1, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân thôn Xuân Bách (xã Quang Tiến), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà cho các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.
Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết trọn vẹn, đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải Hà Nội, sáng 20/1, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, cho thấy sự quan tâm đến người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Quận Cầu Giấy: Chuyến xe Công đoàn mang Tết ấm đến với 500 đoàn viên, người lao động

Quận Cầu Giấy: Chuyến xe Công đoàn mang Tết ấm đến với 500 đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức “Chuyến xe công đoàn - kết nối yêu thương” trao những suất quà Tết đến tay đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, tặng quà công nhân lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, tặng quà công nhân lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần

(LĐTĐ) Sáng 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long và Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động