M
06/12/2020 21:47

Infographic: Năm 2021, người lao động được nghỉ lễ, Tết những ngày nào?

(LĐTĐ) Những quy định mới nhất của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021), trong đó, có quy định về ngày lễ, Tết của người lao động trong năm 2021.

Minh Phương

Nguồn :