M
02/06/2021 11:10

[Infographic] Mức xử phạt vi phạm quy định về quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử và báo in

(LĐTĐ) Từ 1/6/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, trong đó tại Điều 38 và 39 nêu rõ các mức phạt đối với quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử và hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in.

P.T

Nguồn :