M
14:00 | 04/02/2020

Infographic: 8 trường hợp không bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

(LĐTĐ) Dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính soạn thảo về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có 8 trường hợp được loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

Nguồn :